FANDOMEÇS/11/316 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/318
134 Hayduşak vilâyetine gittiğimiz konakları beyan eder

135 Eski TaH^kalesi, Keşkaraki kalesi, Dobreçin bü­yük vadisi, Poçay kalesi. 136 . Çok kusurlu hakir, küçük Adorban kalesinden Erdel

kralına gittiğimiz konakları beyan eder.


139 Zenvar varoşu.

141 Erdel Belgradmdan Tameşvar, Eflak ve Boğdan vilâ­yetlerine gittiğimiz konakları beyan eder. 142 Eflâk vilâyetine gittiğimiz konakları beyan eder. 143 Verse varoşu, Yeni Kale ve İhram kalesi ve şekilleri


147 Tuna Varad'ı kalesi

150 Tuna Demir kapısının yapı şekilleri 151 Demirkapısı girdabı sebebi. 157 Vidin kalesi, Jil iskelesi menzili, Rahova kalesi.

159 Eflâk tahtı olan Bükreş şehrine gittiğimiz konakla-ları beyan eder.

160 Bükreş şehri. 165 Bükreş şehri devlet adamlarının isimleri, ıstılahları..

167 Eflâk'ın Bükreş şehrinden Kırım vilâyetine gittiği­miz konakları beyan eder.

168 Boğdan vilâyeti üzerinden Kırım vilâyetine gittiği­miz konakları beyan eder.

170 Fokşan panayırı. 171 Kırım diyarına gittiğimiz konaklar, Keşno boyarlığr 172 Benderabad kalesi, Bender hisarı, Han kışlası


174 Yanık kalesi

176 Âl-i Cengiz'in Sal'at vilâyeti hududu ve Ur hisarı serhadı başlangıcı.


179 Ur yâni Ferah-Kirman kalesi.

182 İnadcı Kazak vilâyetine sefere gittiğimiz konakları

beyan eder.

186 Mehmed-Giray Han hazretleri Moskof memleketine gazaya gidüp, üçyüzbin küffar askerine rastlayıp, şe- remet ban veziri bozduğumuzu beyan eder.

187 Cengiz kanununu beyan eder.


192 Braslav eski kalesi,

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.