FANDOMEÇS/11/317 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/319
195 Aksu kenarından Anderya kazağı adasına çapula gittiğimiz gazayı beyan eder.

197 Ur kalesinden Kırım vilâyetini 'sayım memuru gibi gezdiğimiz köy, kale ve şehirlerini beyan eder.

201 İnkirman kalesi 202 Sarkerman kalesi 203 Salonya kalesi, Balıklova kalesi.

205 Kırım vilâyetinin kahkaha kalesi olan Menkub kalesi

207 Gevher Kerman kalesi 210 Eski Kırım tahtı Büyük Bahçesaray.

211 Âl-i Cengiz beyleri eski divan kanunları.


217 Tat ili ve Bardak kavmi.


220 Cengiz Han oğlu Ebu Said Han ziyareti.


225 Tatar kavminin dili.

229 Kefe eyâleti, Sudak kalesi.


230 Aşağı Hisar. 232 Eski Kırım kalesi şekilleri.


233 Eski Kırımın imaretleri. 234 Kefe hisarı.

236 Kefeye tâbi Çerkeş vilâyeti beylerini bildirir.

244 Karaalp, Arbat kalesi. Çekşeke kalesi. 245 Cengizoğulları payitahtı, hanlar yeri Bahçesaray. 246 Mehmed-Giray Hanın azli.

248 1077 tarihi başında Bahçesaraydan Dağıstan pâdişahı vilâyetine gittiğimiz konakları beyan eder.


252 Adahun kalesi, Küçük Kızıltaş.

254 Anapa kalesi, Tuzla kalesi. 255 Büyük Mameloke yâni Çerkezistan ülkesi Bozoduka kavmi, Mehmed-Giray ve Can-Giray sultanlarla Çer­kezistan ve Dağıstan vilâyetlerine gittiğimizi beyan eder.

256 Çift hörgüçlü develerin yaratılışı sebepleri. 257 Nogay kavmi dili 258 Mamelokelerin çıkışı, asıllarıve dalları, yâni Şefâke Bozodok Çerkez kavmi.

260 Kureyş arabından arnavud, lazka,. mekral, abaza,İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.