EÇS/11/318 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/11/320

çerkez kavimleri ruma gelüp, mürted olduklarını be­yan eder^-.

263 Çerkez kavminin kıyafetleri. 264 Çerkezlerin içecekleri. 265 Anapa kalesi, Şankm kalesi, Çerkez kabilelerinden Jana beyinin tahtı, küçük Jana vilâyeti,büyük Hatukay vilâyeti.

266 Nevruzkirman, Akops Kerman, Sobay, Pedsi köyleri 267 Diğer bir acayip temaşa. 268 Başka bir uyuz ibreti. 269 İbret alınacak büyük mübalâğa, bu kavme âdemi de­nilmesinin sebebi. 271 Kureyş Araplarınm Serakis oğlu Takato vilâyeti. 272 Arap Serakiz oğlu Polatkay aşireti, Polatkay köyü. 273 Bozodoka vilâyeti yani Mameluka Serakisi oğlu. 274 Tuhaf ve lâtif bir hikâye. 275 Kureyş Serakisi oğlu Mameşuh vilâyeti. 276 Çerakis oğlu Besni, büyük Besnibay köyü. Büyük Ka-bartay kavmi.

277 Dodorkay köyü, Kirman Arslan, Şadkirman kalesi. 278 Kuban nehrmin başı, Kabartay köyü. 279 Kabartay Çerkezlerinin cesaret ve sertliği 280 Çerkezoğlu Bibirdkaç vilâyeti, Borgoşan kalesi. 281 Tavustan vilâyeti, dağların babası Elbürz dağı. 285 Tavustan kasabası.

286 Dağıstan toprağının büyük ve eski şehri Irak-ı Dad-yan.

287 Sam, Neriman ve Zâl mezarları.

288 Komugistan vilâyeti ve Dağıstan sultanı hududu.


289 Büyük Tarho şehri. 290 Dağıstan etrafındaki vilâyetler. 291 Dağıstan'ın öz vilâyeti. 292 Tarho şehrinin yeri ve şekilleri, ziyaret yerleri. 295 Endrey şehrinden Karabudak ülkesine gittiğimiz, koyun kalesi, Haydak şehri.

296 Ziyaret yerleri Tabeseran şehri, Göbeçli kalesi, Sev-


İÇ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

DIŞ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.