FANDOMEÇS/11/319 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/321
dâger köyü menzili, Karabudak han menzili, Pirbay köyü.

298 Dağıstan dan Horasan, Belh, Buhara, İran ve Turan'a gittiğimiz beyan olunur.

298 1076 senesi zilkaadesinde Dağıstan pâdişâhı Şamhal

şahdah izin aiıp, acem vilâyetine, oradan Moskova, heyhat sahrası ve ejderhan ,Bakû ve Kalmık şahına, oradan Azak'a gittiğimizi beyan eder.

'299 İran toprağı ve Keylan şehri.

300 Kanlı Sevinç nehri menzili, Uğursuz Rus sakalibesi, inadçı Kazak ve Moskof keferesi.

301 , Terek kalesi nin dış varoşu.

302 Şamran vilâyeti , yâni eski Ejderhan kalesi.


303 Ejderhan şehri, aşağı Kirman varoşu.


304 Büyük İdil nehrinin doğuşu.


305 Cengiz Han bayın tahtgâhı büyük saray şehri.


306 Saray şehrinin yeri.

307 Müneccimlere göre saray şehrinin iklimi, saray şehri­nin talihi.


308 Hoşenk şahın tacının şekli.


309 Tatar hanlarının ataları ziyareti, şehrin harb olma­sının sebebi.

310 Sünni Heşdik vilâyeti, Heşdik kavminin düleri, ga­ziler diyarı Kazan şehri.

311 Kazan şehri ziyâretgâhı, Cengiz Han vilâyeti olan Alatır şehri.

312 Feridun hanın tahtı olan Balu kalesi


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.