EÇS/11/37 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/11/39

bu Tata kalesi altına gelince, düşman korkusundan dağlara kaçtığından, içerisini yağma edüp yakarak giderler. Sonra kâfirler yine kaleyi imâr edüp etraf kalelerimizi rahatsız et­meğe başlarlar. Sultan Süleyman Han zamanında İstolni Belgrad paşası Cündi-Hamza bey bu Tata kalesini birdenbi­re basıp fetheder ve içindeki kefereleri kılıçtan geçirir. Sul­tan Süleyman bu kaleyi sancak beyi tahtı yapar ve sağlam bir serhad kalesi olur. 973 (1565) de Sultan Süleyman Sigetvar seferine giderken yine kâfirler alırlar. Yahya Paşa-zâde Mehmed Paşanın oğlu olan Budin vezM Arslan Paşayı Sul­tan Süleyman (sen niçün Tata kalesinin imdadına yetişme­din?) diye Peçuy kalesi altında katletti. 1002 senesinde yeni­den elimize geçti. 1006 da kâfirler Yanık kalesini hile ile zabt ettikleri vakit, diğer birkaç kale ile birlikte bu Tata kalesini de aldılar. Yine 1006 da Üçüncü Mehmed Hanın veziri Satırçı-Mehmed Paşa önce Tata kalesini fethetti. İçindeki kâfir­ler kaçıp Tata altındaki bataklıkta boğuldu. Pek çoğu esir edildi. 1010 da kâfirler İstolni-Belgrad'ı aldıkları sene Tata kalesini de istilâ ettiler. O zamandanberi düşman elindedir. Beşgen şeklinde bir kaledir. Muazzam bit kilisesi vardır. Ama bizi kaleye koymadılar. Aşağı varoşda kalıp oraya temâşâ et­tik. Ikibin kadar evleri, üç varoş kapıları, etrafında hendeği vardır. Etrafı geniş bağlardır. Keferesi gayet eşkıya dilâver kâfirlerdir. Kale kapudanından hediyeler alıp batıya beş saat giderek, Büyük Tisal kalesi altına geldik. Burada Tata gölü­nün ayağı akar. Tata kapudanının değirmenlerinin köprü­sünden geçip beş saat batıya giderek:


Vilân kalesi'ne geldik. Yapıcısını bilmiyorum. 950 (1543) de Süleyman Han bu kaleyi tahrip edüp, kâfir sonradan imâr etmiş, bugüne kadar küffar elinde kalmıştır. Bakon dağı ete­ğinde dörtköşe bir kaledir. Kiliseleri, çarşı ve pazarı, tahta örtülü uğursuz evleri vardır. Burada kale kapudanı hakire bol yemek yedirdi. Yemekten sonra Rabe çenginde eşit olan sipahiler halifesi Mustafa efendiyi sordum. Zindandan 600 müslüman esir getirdi, hepsini gördüm. Fakat Mustafa hali-


İÇ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

DIŞ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.