FANDOMEÇS/11/38 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/40
feyi göremedim. Buradan kefere arkadaşlar alıp güney batı­ya dört saat giderek:


Papa kalesine geldik. Rim-Papa malıyla yapıldığı için bu isim verilmiştir. 1008 (1599) da Üçüncü Mehmed zamanın­da, onbin kadar Fransız kâfiri Bec kalesine imdada gelmişti. Nemse kralı bunları Papa. kalesine kışlağa gönderdi. Bura­da Nemse askeri ile Fransızlar arasında büyük cenk oldu. Nemseliler Fransızların bir kısmıra. kırdılar. Fransızlar da gizlice Budin'de bulunan Lala-Mehmed Paşaya haber gönderip «Papa kalesini size verelim» dediler. Lala-Mehmed Paşa­nın kethüdası Abdi Ağa bir gün bir gecede birdenbire Papa kalesini bastı. Fransızlar kale kapılarını açtüar. İslâm askeri içeriye girince, Fransızlar, Macar ve Nemselileri kılıçtan geçirdiler. Altı ay sonra Nemse kralı büyük bir ordu ile gelip bir ay cenkeder. Bizden kimse yardıma gitmez. Fransızlar dağlara kaçarlar, İslâm askeri de İstolni-Beîgrad'a gelir. Nem­seliler Fransızları dağlarda kırarlar. Ancak beşyüz nefer Fransız kurtulabilip İstolni'ye gelir, 1008 den beri bu kale düşman elindedir. Hududun son kalesidir. Üç kat, dörtköşe bir kaledir.

Burada kapudan hakire ziyafetler ve hediyeler verdi. Zin­danda esir olan bin müslümandan 17 adet Mustafa adlı adam getirdi. Ama hiç birisi Foçalı sipahiler halifesi değil.. Başbaki kulu Kayserili Hasan ağanın ısmarladığı Halil bey adın­daki adam da yok.

Buranın kapıdanından arkadaşlar alıp batıya yarım saat gidüp:

Papa sıcak suları: Eski kırallar bu sıcak sular üzerine kubbeler, şadırvan, camekânlı sofalar yapmışlar. Mutedil sı­caklıkta ılıcadır. Atımdan inip elbisemle içeriye girdim. Bü­tün kâfir avretleri ve oğlanları karış katış olmuşlar. Taştan yapılma ejder ve arslan başlarından sular akmakta.. Suyu çok faydalıdır. Her sene kiraz mevsiminde kâfiristandan sağlam ve hasta binlerce kişi gelir, zevk ve safâlar edip, sıhhat bularak yurdlarına dönerler. Buradan kuzeye 7 saat gidip Küçük Tesal denilen üçyüz evli Macar köyüne geldik. Bunlar


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.