FANDOMEÇS/11/40 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/42
iki elçi anlaşamayıp cenk olmuştu. O zamandanberi iki taraf silâhlı dururlar. Kâfirler, gemileriyle birlikte barışa şükrane olarak avretlerini de beraberlerinde getirmişler. Fevkalâde süslü, ihtişam içinde. Bizim paşa da hudud mili bayırına çıkarken safi dîba, şib, zerbaf ve cevahire garkolmuş, kemer kuşak, hançer, bıçak, kılıç, murassa topuz altında, sırtında samur kapaniçe, içinde yumurta saklanır siyah samur lâal renkli çuha kaplı ki, her düğmeleri kaz yumurtası kadardır ve herbiri onarbin kuruş eden düğmelerle süslü kabanicedir. Paşanın mücevvezesi üzerinde murassa ablak pâdişâh sor­gucu ile, iki tarafında mataracılar, tüfenkciler de sırmalı üs­küfler giyip, paşanın koltuğuna girerek, paşayı naz ve naim, tazim ile mil başına çıkardılar. Paşa mil başına bin umursa­mazlık ile varınca, bizim mil dibinde bir gölgelik altında sır­malı bir iskemleye oturdu, kâfirin elçisi de kendi tarafların­daki mil dibinde bir iskemlede oturmakta idi. Paşayı görün­ce ayağa kalkıp bizim paşaya hürmette bulundu. Kâfirden ihtiyar bir güngörmüş kimse gelip paşaya elçilerinin selâmı­nı getirip paşanın yanında kaldı. Bizden de bir Estergon, bir İstolni, bir Eğri, bir Budin ve bir Kanije odabaşıları da gidip kâfir elçisi yanında kaldılar. Meğer iki taraf adamlarının karşılıklı elçilerin yanında kalmalarının sebebi, iki tarafta tercümanların yanlış bir tercüme yapmasınlar diye imiş. Bu­nun için Macarca, Nemse, Çeh, Leh ve Türkçe bilen adamlar korlarmış.. .


Millerin şekilleri: Mil şudur: Sultan Süleyman Nemçe çasarı elinden Estergon ve İstolni-Belgrad'ı alınca bu iki kale­den oniki saat ileride Komran'a yakın, Tuna nehri kenarın­da topraktan bir tepe yığıp üzerine bir çadır kurdular.. Bu tepenin bizden tarafına bir çam direği, kâfir tarafına da bir çam direği dikiliyor. Beşer adam boyundadır. Bu iki direğin tam ortasına da uzun bir çam direği daha dikilmiştir. İşte (hudud mili) dedikleri budur. Buna benzer hudud milleri, Rabe nehri kenarında, Bosan'da Zirin oğlu sınırında, Eğri ka­lesinden içeride Hırıştoş dağı eteğinde de vardır. Süleyman

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.