FANDOMEÇS/11/43 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/45
nin bir kısmı Yanık'a, bir kısmı Estergon ve Budin'e dağıldı. Kâfirler de bu Komran kalesini fevkalâde sağlam bir hale koydular.


Komran kalesi, Tuna içinde, doğudan batıya bkonak uzunluğunda bir adanın burnunda üçgen şeklindedir. Bizim elçi paşaya tafra satmak için o kadar top şenlikleri yaptı ki.. Batıya bakan bir kapısı vardır, varoşa çıkar. Etrafı üç bin adımdır. On tabyadır. Evleri seyrektir. Bütün evlerin hen­değe mazgal delikleri vardır.. Kalenin ortasında geniş bir meydanda, siyaset yeri vardır. Büyük top ve cebhâneleri var­dır. Mükellef ve mükemmel sarayları olup, gayya kuyusu gibi bir zindanı vardır. Jeçvan kapudandan, sipahiler halifesi Mustafa Efendiyi, Kayserili Halil Ağafl? Uyvar altından bu kale altına gelip bozulduğumuz sırada esir olan Seyfi gulâmımı göreyim diye istedim. Saklayıp göstermediler. Hakir de, inşallah Nemse kralına söyleyip kölemi çıkartırım diye vazgeçtim.

Komran kalesi varoşu: Kalenin batısında bir varoştur. Yeni yapılmıştır. İkibin kadar tahta örtülü evleri vardır. Ye­di kilise, üçyüz dükkânı vardır. Bağ ve bahçesi yoktur. 15 bin askeri vardır. Uyvar tarafından Tuna üzerine köprü yaparak bu adayı vurup kaleyi kuşatmak kolaydır. Komran, Estergon'a oniki saatlik yerdir. Bu kaleyi de temâşâ ettikten sonra batıya altı saat giderek:

Ac köyü menziline geldik. Kralın komisarı, yâni başbaki kulu köyüdür. Tuna'dan iki saat uzak, beşyüz evli, bir kiliseli bir köydür. Kralın tenbihi üzere geçtiğimiz köylerin kapı ve duvarlarını bembeyaz imâr etmişler. Etraf köylerin halkmı bizim geçeceğimiz yola sıralamışlar. Ama buralar Macaristandır. Bu Ac köyünde hakikaten kendimiz ve atlarımız açlıktan öleyazdık.. Kral defterdarı yirmi kile arpa, ikiyüz ekmek ve sekiz kuzu getirdiler, paşa getirdikleri eşyanın hiç birini kabul etmedi. Kendi yiyecek ve içeceklerimizden Öyle şekerli, kokulu nefis yemekler pişirtip öyle muazzam bir
İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.