FANDOMEÇS/11/49 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/51
leriyle iyi geçinemezler. Çünkü birkaç kere Macarlı, Zerin ve Bekanlı Süleyman Hana tâbi olup Nemsenin ilini ve vilâyeti­ni Osmanlıya aldırmışlardır. Çünkü Macarlar Lüter, Nemse-liler Papişte (Papa) mezhebindedirler. İkisi de hıristiyandır ama (iki zıd bir yere gelmez) anlamınca, birleşmeleri imkân­sızdır. Nemsenin devleti kalındır. Macar'ın devleti, Süleyman Han zamanından beri Grone tacı, Estergon ve diğer üçyüz kalesi elinden gideli zayıftır. Sonra Nemse Macar'a musallat olup reâyâ etmiştir. Ama Macar kulu yanında Nemseliler Cıfud (Yahudi) gibidir. Asla yürekleri yoktur. Kılıç vurup ata binmezler ama, yayan tüfenklisi doğrusu ateş saçar. Tüfengini bir çatal ağaca koyup atar. Osmanlı gibi koldan tüfenk atamaz. Gözlerini yumup tüfenk atarlar. Şapkaları siyah ve büyüktür. Pabuçlarının burunları uzundur, ökçeleri yüksektir. Ellerinde daima eldiven vardır. Macarların devleti zayıf­tır ama, sefere sahiptirler. Ekinci ve bahadır kavimdirler. Bizim serhadli askerlerimizden farkları yoktur. Küheylân atlara binip temiz giyip, temiz yerler, esirlerine Nemse gibi işkence etmezler. Osmanlı gibi kılıç çalarlar. Her ikisi de din­siz kâfirdirler ama Macarlar daha iyi temiz keferelerdir. Nemseliler gibi her sabah siydikleri ile yıkanmayıp, Osmanlı gibi sabahları yüzlerini su ile yıkarlar.


Bu Ovar kalesi altında Rabe çenginde ölen Zirin oğlu adlı pelidin veledi paşamıza gelip, babası yerine Hersek ol­ mak ricasında bulundu. İslâm ordusunun bir tarafında üç bin kadar silâhsız Macar askeri gelip durdu. Paşamız bu ka­ leden asker alıp beş saat batıya giderek Nemselilerin.......................

varoşuna geldik. Reayaları Macardır. Bir yüksek dağın ete­ğinde üçbin adet kârgir evleri, bağ ve bahçeleri, yedi kilise­leri vardır. Bu varoşun tam ortasından geçip, yine batıya üç saat giderek Done Ban adlı, kralın anasının hası olan varoşa geldik. Etrafı hendekli bir varoştur ki Nemselile buna Done Frav derler.Yani (Karılar vilayeti) demektir. Hakikaten alayımızı seyre çıkanların hepsi de kadınlardı. Buradan:

Zareş Frav: denilen yere geldik. (Kızlar vilâyeti) demek-
İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.