EÇS/11/50 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/11/52

tir. Doğrusu bütün kızları nazlı nazlı alayımıza karşı çıktılar. Güneş parçası gibi, peri yüzlü kızları var ki gören adam oğlu elbette âşık olur. Birçok manastırlarında Hazreti îsâ için ra­hibe olmuş kızlar var ki, herbiri zamanın bânûsu kızlardır.


Bunu da geçip batıya iki saat giderek, Tuna'nm karşı ta­rafında bir saatlik yerde Pojon kalesini gördük. Oradan batı­ya üç saat giderek:

İmpermetore (imparator) şehrine geldik. Çasar şehri de­mektir. Geniş, verimli bir sahrada kilise ve manastırları ka­lay ve pirinç teneke ve kiremitle örtülü büyük şehirhir. Onbin ev, ikibin dükkân, 40 manastır vardır. Bağ ve bahçesi hesabsızdır. Burada paşaya pek çok hediyeler ve ziyafetler ve­rildi. Buradan,

Anporok kalesine geldik. Yapıcısı Lazslo kraldır. Evvel ve âhır Nemsenindir. 935 (1528) de Süleyman Han Bec gaza­sına giderken Kasım voyvoda bu kaleyi yakmış.. Biz alay ile bu kale altından varoşun bir tarafından girip öte tarafından, çıkarak geniş bir çimenlikte çadırlarımızı kurduk. Varoş, bir enli sokak olup iki tarafı büyük saraylar ve dükkânlardır. Üç bin kadar kiremit örtülü uğursuz evleri, sekiz manastırları vardır. Etrafı hendektir. Her evin kapısının üzerinde, ev sa­hibi ne işle meşgul ise o sanatın resimleri ile yazılmıştır. Bu resimden anlaşılır ki bu evde saraç, saatçi veya bıçakçı var­dır.

Anporok kalesinin şekilleri: Layta nehri kenarında dört­gen şeklindedir. İçinde beş manastırı, biri doğuya, biri batıya bakan iki kapılıdır. Etrafı 1500 adımdır. Oniki tabyalıdır. Bin n«fer askeri vardır. Hendeği içinden Layta nehri geçer. İsla-vun dağlarından gelip, Tuna'ya karışır. Suyu ve havası gü­zeldir. Burada garip şeyler vardır. Un değirmenleri vardır ki el değmeden hem buğday öğütür, hem de un eler. Has unu kralındır. serili sahibinindir, kepeği değirmencinindir. Fakat kral bu unu sahibinden para ile alır. Bu kale kapudanı elçi paşamıza bir kese kuruş yol harglığı verdi ama, kaleden top
İÇ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

DIŞ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.