FANDOMEÇS/11/51 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/53
şenliği yapılmadığı için bizim paşamız hiddetlenip hediyele­rini almayınca, kapudan yer öpüp «Vallahi sultanım heybeti­nizden utandık» diye beşyüz parça top attılar. Buradan üç saat gidip,


Prankopurak varoşuna geldik. Koca kral Rodolfos'un ha­ sıdır. Şimdi yedibin evli, onbir manastırlı, ikibin dükkanlı, hesabsız bağ ve bahçeli bir şehirdir. Paşaya büyük bir ziyafet ile on kese altın ve bir cilâlı hento araba hediye verdiler. Bu­ radan geçip üç saat giderek, .............. varoşuna geldik. Üçbin

evli, kral defterdarının hasıdır. Bu şehrin sol tarafında küçük Alman yaylağı eteğinde on parça büyük varoşlar gördük. Ama hakir içlerine varamadım. Fakat paşanın tercümanından so­ rup adlarını yazdım ki şunlardır: ......................... (buradaki altı

satır açıktır.)

Buradan batıya üç saat gidip, çasar varoşuna geldik, im­paratorun hası olduğundan bütün İyân muhteşem konaklar yaptırmışlardır. Manastırları mavi kurşunla kaplıdır. Çasar tarafıfndfan burada paşaya, büyük ziyafet verilmiştir. Atları­mıza bile şekerli şeyler yedirdiler. Paşaya samur kabanice ile on kese taler kuruş yol parası verdiler. Buradan kalkıp üç saat batıya giderek,

Peşpehel şehri varoşuna geldik. Sultan Süleyman 935 (1528) de Bec kalesini döverken bu şehri harab etmiştir. O zamandanberi imâr edilmektedir. Bu şehire alayla girerken sapık kral tarafından adam gelip (bu şehirde bir hafta istirahat buyurulsun. Bir hafta sonra kendileriyle buluşalım) diye muhteşem konaklarda misafir edildik. Bu şehrin kalesi yoktur. Bec dağları eteğinde tahta örtülü üçbin evli büyük bir şehirdir. Yediyüz dükkânı vardır. Bunlarda bânû çehreli kızlar alışveriş yaparlar. 7 kilise vardır. Her birinde beş altıyüz patrik ve ruhban var. Birinde hep kızlar var. Bir eski kiline var ki Hazret! îsa zamanında yapılmıştır diye yazılıdır. Hattâ keferelerin Ayanata günleri idi, onbin papas ve yetmiş seksenbin imansız kefereler gelip, bâtıl âyyinlerini yapıp, bu


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.