FANDOMEÇS/11/53 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/55
lar?» diye şüphe ettiler. Hakir de «Bre adamlar, ayıbdır. Böylş kötü. şey düşünmeyin. Onların elçisi bizim Budin'e vardı. Birimize hatâ ge­lirse onların elçilerini ve esirlerini hep kılıçtan geçirirler. Bu ham sev­dadan vazgeçin de şu acâip eserleri seyir ile zevk ve safâmıza baka­lım» deyip,


Sultan Süleyman otağı kalesinin şekilleri: Sultan Süleyman 93S (1529) da Bec şehrini kuşattı. Kalenin içine girildi. Çerkez adlı bir bahadır atı ile sûrun delinen bir yerinden girip kalenin ortasına ka­dar vardı. Orada şehîd ettiler. İslâm askeri geri döndürüldü. Müthiş bir kış başladı. Tipi ve bora askerlerin ellerini ayaklarım dondurdu. Sultan Süleyman (herşeyin bir vakti vardır. Maksadımız düşmana şöyle bir görünmekti. Oldu, şimdi gidip, ilkbaharda tekrar kuşatalım) der ve Kasım voyvodayı Alman vilâyetlerini yağmaya gönderdi. Ve Sü­leyman Han otağım burada bırakıp Cankurtaran kalesine çekildi. Kâ­fir teberrüken Süleyman Hanın otağını kaldırıp hazinesine koydu. Fakat bu otağın aynı benzerini otağın yerine bir kale yaptı. Bir savaş için değil, Süleyman Hana, bu kale altında otağım bıraktırmış olmayı hatırlatmak için yaptırdı. Etrafı dörtbin adımdır.. Onaltı köşedir. Bu kale Muhteşem SüleymanHan otağı şeklinde bir süslü kaledir. Kale­nin kuleleri has oda, hazine odası, kiler odası, büyük ve küçük odalar, seferli ve doğancılar doaları şeklinde yapılmıştır. Hâlâ bu kulelerin içinde bahçıvan ve bostancı kefereleri otururlar. Arz odası ve adalet köşkü bu öylecedir. Ama leylek çadırı, büyük divanı, bu oda içinde kurulmuş çerkeler, küçük çadırlar tarzında birçok odalar ve pâdişâh obası önündeki sofa önünden akan sular, hâlâ selsebil akmaktadır. Bu otağın nâmûsiyesi (*), kırksekiz mermer sütun üzerine yapılmış, dört tarafı pirinç trabzanlar ve çeşitli pencerelerle süslüdür. Süley­man Han halvethânesi olan Acem tarzı obasının kapısı yine kapalıdır. Bunun yapılması için ikibin doksan milyon para gitmiştir diye baş komisar bana söyledi.

Süleyman Han otağının bağı: Bu iki tarafı ağaçlıklı bağm içinde­ki sokaklar küçük kıymetli taşlarla döşenmiştir. Bu bağdaki çiçekle­rin benzeri, Arab, Acem, Çeh ve Moskof diyarında yoktur. Hattâ 46

(*) Nâmûslfe, yatağın etrafını çeviren tül perde, cibinlik gibi..
İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.