FANDOMEÇS/11/61 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/63
yorganları kabul edip, bir hafta istirahat etsinler, pazar günü îinşallah buluşuruz) buyurdu, dediler.


Paşa, hediyeleri getiren keferelere onar altın bahşiş verdi. Bizler de konaklarımızda istirahate çekildik. Bu hakirin Tuna kenarında fe­rah bir konağım vardı.♦---------

UĞURSUZ ALMAN'IN PAYİTAHTI OLAN ŞEHRİN VE

ENGURÜS KRALI OLAN ,ÇASARIN MÜLKÜ OLAN

SAĞLAM KIZILELMA BEC (VİYANA) KALESİ

VASIFLARI.

Hıristiyan tarihçilerinin rivâyetlerien göre, bu Bec kale­sini, Hazreti îsâ'nm havarilerinden olan Şem'un Safânın öğ-retmesiyle, Menûcehr evlâdından Mencaryan yapmıştır. Ama «gelecek (Muhammed)in târihinde (Zale) (1) kelimesi ile Kostantiponol ağrando Süleyman gelince korkman, kaleyi pek yapın.. Sonra (ganim) ve (ganem) târihlerinde Sultan Yusuf Muhammed-i Zaman gelmesinden pek korkup Muhammedîlerle (Müslümanlarla) barış yapın» diye Şem'un Safa bu Bec kalesi için pek çok rumuzlar ile vasiyetler etmiştir. Hâlâ bu cifrler, camilerde, Bec kalesi içindeki İstefani kilise­sinde ve bütün Macar ve Nemse, Lâtin ve Yunan târihlerin­de bu Bec Kızılelmasını, Rimpapa Kızılelmasını, Osmanlının alacağı açıkça belirtilmiştir.

Hakikaten Şem'un Safâ'nm işaret buyurduğu gibi, Hic­retin Zaile târihinde ki, 935 senesidir, o uğursuz senede Sü­leyman Han bu Bec kalesini kuşatıp, fetihsiz dönmek zorun­da kalmıştır «bunun tafsilâtı, biraz yukarıda Süleyman Şah otağı kalesi şekilleri bahsinde yazılmıştı».

(1) Zale kelimesi, ebced hesabiyi tek L harfiyle olmak üzere 935 târihini gösterir. Bu târih, Sultan Süleyman'ın, Viyana'yı kuşatma se­nesidir.
İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.