FANDOMEÇS/11/62 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/64
Bu çok kusurlu Evliya, Bec kalesini görüp temâşâ etti­

ğimiz için ahvâlinden yazmak icabetti. Vaktiyle Süleyman Han 87 bin asker ile bu kaleyi kuşattığı vakit, ellibin Tatar askeri ile Sahib-Giray Han gelmişti. Süleyman Han o gün Tatar Hanını Kırım'a gönderdi, askerin yüzünü döndürdü. Tatar askeri ise Osmanlıya lâzımdır. Bu Bec kalesi, Alman dağı eteğindedir. Kışı çok şiddetli olup, diğer şehirlerden üç ay evvel kışı gelir. Bu Bec kalesini kuşatan, bir yıl evvel Bu din'de kışlayarak, Nevruzdan- evvel, kar araca olmağa başla­ yınca ordu ile Bec altında kar feerine konmalı, bütün tedâ­ riklerini görmeli, ilkbahar olur olmaz, deniz gibi Tatar aske­ rini, Osmanlı askeri etrafına kondurup, kâfiristanm her tara­ fını vurdurup, imdada gelen kâfir askerlerini kırdırıp, kaleyi istediği gibi kuşatmak gerektir. Çünkü bu Bec kalesi, altıncı iklimde, usturlab ilmine ve Batlamyus hekimin dediğine gö­ re şehrin arzı ..., boylamı ... olup ................. dakikadır. Onun için


kışı şiddetli olur. Ve biz bu Bec'de iken en uzun günü onsekiz buçuk saat, bir dakika idi.

Süleyman Han zamanında Bec kalesi yalınkat imiş, şim­di o kadar müstahkem olmuştur ki, tarifi mümkün değildir. Fakat Hazreti îsâ.'nm havarimi Şem'un Safâ'nm rumuzunda (Zaile târihinde, yâni (935) de Süleyman'dan korkman) de­diği görüldü. Sultan Süleyman Bec önünden fetihsiz döndü. Ama inşallah gaanim ve ganem kelimesi târihinde Osmanlı­nın bu kaleyi muhasara etmesi ihtimali vardır. Allah fethini, nasib eyleye.. Ama kâfir müneccimleri, (Türk askeri gelir ama, Tatar bize imdad edip Türk'ü bozar ve Türk vezirlerini kırıp esir ederiz. Ve büyük bir kalesini bile,- üstün gelip Türk-ten çok kale alırız) papas müneccimleri böyle derler.

Bec kalesinin yer şekilleri ve yapılış tarzı: Kalenin güne­yi,, küçük Alman dağlan eteğinde Bec bayırları altında Tuna nehrini bir konak yerden bölüp, doğudan batıya akar. Fakat Tuna'va akıtmak mümkündür. Çünkü biz burada iken kale altında Tuna nehrinin suyu azalıp oğlancıklar bizim varoş­tan, karşı Bec'e yürüyerek geçerlerdi. Sonra, Türk askeri
İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.