FANDOMEÇS/11/64 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/66


GAZİ SÜLEYMAN HANIN KERAMETLERİNİ BEYAN EDER.

Süleyman Hanın bu kalenin batı tarafında yıktığı yer hâlâ virandır. Her yıl, her vilâyetten papaslar gelip bir du­var yaparlar, fakat duvar tamam olunca Allahın emriyle te­melinden yıkılır. Hâlâ bu şekilde harabdır. Nihayet bu harab yerleri tahta duvar yapmışlardır. Öyle durur. Gûyâ yamalı bir kaledir. Bu tahta duvardan ölüm gelir diye bunun önüne Tuna kenarına bir kat duvar daha yapmalarının sebebi bu­dur. İki duvar arasında Tuna nehrini akıtmışlardır. Bu du­varın batısında hendek aşırı büyük bir varoş vardır. Ganim târihinde Türk gelip bu varoşta siperlenip bu kaleyi döğer diye buradaki muhteşem konakların akçalarını sahiplerine vererek biz orada iken yıktılar, yerle bir edip toprak altına nice bin hile ve şeytanlıklar yaptılar. Süleyman Han zamanından beri her sene, kâfiristanın her tarafından yüzlerce mü­hendis gelip bu kaleyi sağlamlaştırmak için türlü buluşlarla iş görürler.

Kara tarafı duvarı elli adım kalınlığındadır. Fakat frenk kapısı Süleyman Han kuşatmasında çok harab olduğu için o kısmı çok sağlamlaştırmışlar. Frenk kapısı kıbleye açılır. Elçi paşa ile bu kapıdan içeriye girdik. Eğri büğrü, korkunç karanlık kapıdır. Bu kapıdan kral sarayına bin adım kadar­dır. Kapı üzerinde beyaz mermer üzerinde iki başlı, altın na­kışlı bir karakuş tasviri vardır. Bu kapı, bütün kapılardan sağlamdır. Bütün kapılar böyle üçer kattır. Her kapının önünde yüzer adım uzunluğunda tahta köprüler vardır.

Bec suyu aşırı kalenin biraz havalesi vardır. O taraftan kaleye toprak metris sürmek mümkündür. (Adamların him­meti, dağları yerinden koparır) dır. Kale altında yüzlerce sokak vardır. Ve bu sokaklarda saçma toplan vardır.Bir ka­pısı da doğu tarafına..

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.