FANDOMEÇS/11/66 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/68
onlar yalan söylemezler! Bütün balkonlarda birer tel kafes olup, içlerinde hoş sesli bülbüller, papağanlar, tutiler, kara­tavuklar, sarı asmalar vardır.. Sokakları temiz kaldırım dö­nelidir. Bu şehire attan başka hayvan giremez. Eğer at ters­lerse, derhal ev sahihleri atın tersini silip süpürürler. Yağ­mur yağınca bütün ev ve dükkân sahiplerinin oğlan ve avret­leri sokağı tertemiz süpürürler ki, bal dökülse yalanır! Her sokak başında adam kolu kalınlığında zincirler hazırdır. Ge­ce bu zincirleri köşeden köşeye gererler ki kuşatma sırasında düşman kale içine atla ve yürüyüş etmesin diye bu zincirleri gererler.


Bedestan çarşısı beyânındadır: Beşyüz dükkândır. Fevklaâde mâ­mur ve süslüdür. Her esnafın sokağı ayrıdır. Saatcılar, kuyumcular, kitap basmacılar, berberler, terziler gibi.. Acâib âletler yapmakta em­salsizdirler. Uyarıcı, zamanlı, ay ve günlü, burclu, ruznâmeli asma çalar saatler yaparlar. Bütün hayvanların suretinde saatlar yaparlar ki, gören canlı zanneder. Halbuki sanatkâr onu çarh ile hareket ettir­miştir. Şehir içindeki bütün değirmenleri, kebab şişlerini, kuyulardan iova ile su çekmeği at, sığır ve insanlar yapmaz, şeytanca hilelerle .saat çarhı ile işletirler. Arabalar ibret alınacak şeylerdir. Araba sahra­da giderken yüz kantar yük çeker. On camus çekemez. Arabaları çarhlar çevirip düz yerde rahat gider. Ama yokuşa gidemez, inişe süratli gider. Araba üzerindeki kâfirin elinde bir çatal demir uçlu si­liği var, onunla arabayı sağa sola çevirir. (Garip sanat): Bu çarhlı arabaların bazısının yanlarında un değirmenleri vardır. Ama bu de­ğirmenler iki asttır, az yük götürür. (Diğer acâib sanat): El değirleri yapıp hararlara koyup seferlere götürürler. Bir saatte iki kile un öğütür. (Diğer birşey) bir çeşit sandık afine yine demirden un değirmenleri korlar, insan çevirmeden çarhlar çevirir. Oniki saat bu çarklar kuruldukça beyaz un öğütür. (İbret alınacak sanat): Bir çe­şit mum şamdanı yaparlar. Yarım saatta bir, mumun fitilini kesmek işini şamdan içinden bir gülünç Arap çıkıp mumun fitilini fbir makas ile kesip yine şamdanın altında kaybolur. ( Diğer sanat ):Bir küçük kutu içinde kav, çakmak, kibrit ve çıra vardır. Çakınca çıra yanıp alev hasıl olur. (Başka bir sanatlı şey): Dörder ayaklı bir demir
İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.