EÇS/11/67 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/11/69

çarktır. Et kıymak, soğan doğramak, tütün kıymak isteyen, nemfti bu çarklar kurup, beş okka tütün ve elli okka eti macun haline geti­rir. (Başka sanatlı bir iş) yine demirden dört ayak üzere çarklar var­dır. Yelpazeye benzer. Tirşe deriden diba göderiden yelpazelerdir. Ke­man saatim kurarsın, ücak günlerde yanma korsun. Odanın içinde rüzgârdan oturulmaz, kürk giymek icab eder.


Kara ve deniz ticaret hanları: 70 adet irili ufaklı hanlardır. Yir­misi çok büyüktür. Yeni dünyadan, ispanya (ispanya), Portukal-(Portekiz), Donkarkız )Danimarka(, isfaç (isveç), Felemenk, Çeri, Leh, Daniska, Karakov, Moskoy, Çin, Maçin, Hata, Hiten, Fağfur,. Acem, Özbek, Hind, Irak, Arabistan ve Rumdan bütün yedi udimin ulu bazirgânları buraya gelip nice bin milyon kazanırlar, büyük han­lardır.

Cana rahat veren hamamlar: Beş adettir. Dörtköşe bir duvar içinde, bütün kubbeleri camdandır. Dört tarafından taş merdivenlerle kubbeye çıkarsın. Ne kadar sıcak istersen o kadar kubbeye çıkarsın.Kurnaları vardır ama, muslukları yoktur. Hamamcılar sıcak suları kırmızı ardıç ağacından ..................................................... kurnalara korlar. So­ğuk suyu da hazır ederler. Tâ kubbe yanındaki merdivenlerin sıcağına tahammül edemezsen, birkaç basamak aşağı inersin, soğuk istersen. tâ aşağı basamakta yıkanırsın. Kimse kimseyi görmea. Bu hamamın dört köşesinde dört adet kubbe gibi camlardan yapılma sobalar var­dır. İçinde alev alev yanan ateşleri yıkananlar görür. Cam sobalar üzerinde iri kırmızı akik gibi taşlar vardır. Onları kaldırırlarsa hamam soğuk olur.

Bu hamamların bütün delâkları kocakarılardır. Herbiri Aristatalis, Calinos, Bokrat, Sokrat gibi hükema karılardır. Onlar kiselerler, ihtikan kırık ve çıkıklara ilâçlar ederler. Şişeler çekip, yakılar ya­karlar. Bu hamama giren keferelerin ihtiyarları beyaz futa kuşanırlar. Ama ne kadar dilber civanlar var ise hep çırçıplak hamama gi­rerler. Billur gibi tenleri vardır. Gûyâ vücutları taze paluze gibi tirtir titrer. Bu kadar yağ gibi yumuşak , ve itaatli vücutları vardır. Hepsi saçlarını lüle lüle edip hamamda zevk ve safa ederler.

Şehir içinde on yerde pazar meydanları vardır. Yemiş pazarı, ek-


İÇ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

DIŞ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.