FANDOMEÇS/11/68 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/70
mek, unkapanı ve çerkes meydanları... Süleyman Han zamanında bir çerkes yeniçeri oraya kadar kâfirleri kıra kıra gelir ve orada şehîd olur. Kendisini doktorlar moglab ile bütün vücudunu kadid edip bü­tün silahıyla ve tirkeş ve başında şıpırtma kalpağı ile atı üzerinde du­rur. Atı da kadid olup durur. Onun için bu meydana Çerkes Meydanı derler. Bu yiğidi tüfenk ile şehîd eden kefereyi Kral Ferdinand geti­rip «niçin bu gaziyi yiğidi hile ile öldürdün?» diye «duvara vurup işkence ile öldürür.» Onun da murdar vücudu duvar içinde durur. Bundan başka, zindan, kral sarayı, siyaset, fil, koç, istefani manastırı meydanları vardır.


Çeşmeler; Çeşmeler, havuz ve şadırvanlar ve selsebiller de taştan oyulmuş adam heykellerinin zekerlerinden, fillerin hortumlarından, batetrdan yapılma su sığırlarının ağızlarından, demirden eşeklerin ağzından, beyaz mermerden arslanların ağzından, yedi başlı ejderhaların ağızlarından havuza akar.

Bec kalesinin seyre değer mâmürlukları: Fil meydanın­da tunç bir fil vardır. Minare boyundadır. Gözleri, kulakları, hortumu daima hareket eder. Öğle vakti hortumunu havaya kaldırıp göğsüne vurunca güm güm öter. Meğer göğsü saat çanı imiş. 12 kere vurunce herkes öğle vakti olduğunu bilir. (Başka bir temâşâ) Başka bir köşede yine buna benzer bir beyaz fil vardır. (Başka bir ibret verici şey) Bir meydanda somaki bir sütun üzerindeki bir bakır sini üzeridne bir ta­vus vardır. Öğle zamanı bağırıp kanat çırpar ve bakır sini­nin etrafında 12 kere döner. (Başka bir sanat) Yine bir kö­şede tunçtan altın yaldızlı bir keçi vardır. (Seyre değer bir şey daha): Siyaset meydanında iki tane tunç koç vardır. Öğ­le zamanı bunlar harekete geçip birbirleriyle 12 kere vuruşur­lar. Suçlu bir adama ceza vermek gerektiği vakit bu meydan­da iki koçun ortasına bacaklarından asarlar. Herif suçunu itiraf ederse ne âlâ, yoksa bu iki koc 12 kere vurunca canıcehenneme gider. Süleyman Han bu kaleyi kuşattığı vakit bu saatleri gemilere koyup Prak kalesine götürmüşler, sonra yine getirmişler, yine 90 târihinde götürürler.


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.