EÇS/11/69 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/11/71

Fevkalâde garip bir temâşâ: Bu Bec şehrinde doktorlar çarşısı yüz dükkândır. Bu dükkânların önlerinde beyaz sarıklı, kalpaklı, kü­lâhlı, Tatar kıyafetli bir takım ümmet-i Muhammed esirleri önlerin­deki bir havanda durmadan Besbase?, kebâbe, darem, dârıfilfil, kaku­le ve zencefil dövüyorlardı. Başlarında bir adam da elinde kılıç ile (Tiz dövün) diye bağırırdı. Esirlerden bir ihtiyar yorgunluktan bitkin, iki tarafına bakınırdı. Merhamet damarlarım kabardı. Birkaç akçe vermek istedim ise de yanımdaki Estergonlu Boşnak Ali Zaim «Dur­sun şimdi dedi, şimdi verirsen verdiğin paraları sahibi ellerinden alır, Akşam geçerken verirsin» dedi. Akşam döndüğümüz zaman, birkaç kâ­fir gelip bu esir ümmet-i Muhammed'in bellerinden kuşaklarını çözüp, başlarından külahlarını, sirtlarındaki elbiselerini çıkarıp, her ada­mın koltuğunun altlarına birer anahtar soktu. Hepsi de hareketsiz kaldılar. Meğer bunlar tunçtan yapılma tasvirler imiş.. Bu defa Ali ağa (Evliya Çelebi, Allah için şu esirlere birkaç akçe diye» lâtife etti. Eski üstadların tılsımları: Bu şehir içinde elbise yıkanmaz, yıka­nırsa erir gider. Karşı varoşta yıkanır. Hayvan boğazlanmaz, boğaz­lanırsa tâûn olur. Halen sivrisinek, karasinek, yılan, çiyan, akreb, ısıt­ma (sıtma) olmaz. Karga, leylek şehir içinde yoktur. Taşra varoşlar­da vardır. Bu eşyaları eski hâkimler hep tılsım etmişlerdir.


Medihsiz rahihler kilisesinin alâmeti: Tamamı 66 adet kilisedir. Ama 66'sı büyük manastırdır. Bunlardan başka şehirde 300 adet kilisecikler vardır. Ama şehrin ortasındaki istefani adlı manastırın bir benzeri dünya yüzünde yoktur. Bu istefani manastırındaki hazineleri, cevahirin, murassa eşyanın hesabım Alah bilir. Gayet büyüktür. 16 adet sütun üzerine kârgir kubbelerdir. Tavanları hep altın yaldızlı acâib nakışlardır. Tavanların üzeri kurşun örtülüdür. Uzaktan bakıl­sa camlarının, pencerelerinin yapılışından, adam boyundaki haç alem­lerinin işlemesinden göz kamaşır. Kürdistandaki Akra dağı gibi parıl­dar. İçindeki somaki sütunların herbiri onar Mısır hazinesi değer. Bu sütunlar, Hazret-i Süleyman'ın karısı olan Belkis Ananın doğduğu yer olan Yemen'de Sebe şehrinden gelmiştir. Bu kilisenin uzunluğu 300, eni 180 ayaktır. Bütün duvar yifpleri, irili ulaklı kubbeleri beyaz, si­yah, yeşil, kırmızı ve diğer kıymetli taşlarla süslenmiştir. Kubbesi olan tarafında, lâal, yakut, zeberced, seylan, firuze, Yemen akîki, sarı
İÇ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

DIŞ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.