FANDOMEÇS/11/71 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/73
rüklerin tahtalarına binerler. Böylece körükler, gulâmlar ile inip çı­kar. Bu gulâmları tavâşi yapmalarının sebebi sesleri bozulmasın diyedir. Bunlar erganon sesi ile birlikte güzel sesleriyle Zebur'dan sûre­ler okurlar. Vakıa tevrat ve zeburu Museviler okur. Bu Nemseliler ise hıristiyandır. Niçin Zebur âyetleri okurlar denilirse, Dâvûd Aleyhisselâm Zebur âyetlerini okurlardı. Onların zamanlarında Nemse kavmi Hazret Davud'a îman etmişlerdir. Sonra îsevî oldular. Nemselilerin bâtıl kanaatlerine göre Hazreti Dâvûd Zebur okurken Erganon sazını çalardı. Cenab-ı Hak Hazret-i Davud'a çok güzel bir ses vermişti, bütün melekler onu dinlerlerdi. Erganon, Hazret-i Davud'un mûcizesidir, onu dinlerken nice inkarcılar îmana gelirlerdi. Güzel ses, ruhların sesidir demişler.. Erganon çalarken, bütün patrikler, rahibler Zebur âyetleri okurken tavâşi gulâmlar da Zebur âyetlerini rehavî maka­mında okuyunca insanın ciğeri kan, gözleri yaş ile dolar.


Bu Erganon sesi Deccal sesi gibi heybetli bir ciğerdelen sesidir. İnsanın talerini ürpertir. Bu kilise içinde baş papazın vaazedeceği bir kürsü vardır. Krallara mahsus bir maksuredir.

Bec kilisesinin temaşası: Bu kilise içinde o kadar insan resmi ve putlar var ki hiç bir diyarda böylelerini görmedim. Hattâ birkaç papasla tanışıp (sizin ne çok tanrınız var) dedim. Onlar bana (Hâşâ,bunlar Tanrı değildir. Allah birdir. Bunlar isa'nın, havarilerinin, son­ra gelen evliyaların ve hayır sahibi pâdişâhlarımızın suretleridir ki görüp hayır duâ ederiz. îsâ nebîye fazla ta'zim ederiz. Çünkü o Alla­hın ruhudur. Papaslarımız halka cennet ve cehennem resimlerini gös­tererek vaaz ederler ve bu suretleri gösterirler. Yoksa bunlara ibadet etmeyiş) dediler. Ama bu Nemse kralının Bec şehrindeki istefani ki­lisesinde öyle bir cennef resmi var ki görenin ruhunu teslim edeceği ve (Fedhulî fi ibâdî vedhulî Cennett) diyeceği gelir. Cenneti öyle bir resmeylemiş ki, doğrusu frenk, resme gelince Hind ve Acem'e üstün­dür. Bu cennete karşılık bir karanlık yerde elli 4|dım uzunluğunda bir duvar yüzüne cehennem tasviri yapmış.. Görünce: İhdinnesırâtel müstekim'i okudum. Mânâsı: (Bize dosdoğru yolu göster». Gayya kuyusunu görünce (Veylün likülli.............. ), mânâsı: (Vay hâline o çekişti­rici, ayıblayıcı, gözü ile kaşı ile eğlenici olana...), mizan ve teraziyi görünce (velâ tuhsirül mizan), mânâsı (ölçünün hakkını vermemezlik
İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.