FANDOMEÇS/11/72 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/74
etmeyin), esfel deresini görünce Nisa sûresinden (innelmünâfikîne fidderki'l Esfeli minennar), mânâsı (Şüphe yok ki münafıklar cehenne­min alt katındadırlar. âyetlerini okudum, Veyl deresini, tamu deresi­ni, Siccin deresini, sair belini ve diğer cehennem derelerini frenk nak­kaşı öyle resmetmiş ki, insanların zebaniler elinde, kırbaçlar altında inlediğini, akreb, yılan, fjyan ve deve boynu kadar engereklerin adam­ları sokarak şiddetli acılar içinde kıvrandıklarını gören Nemrutluktan, firavunluktan, çekiştiricilikten, ayıblamaktan, herkesi kötüleyicilikten, kötü huylardan, zinadan, livatadan, faizcilikten, şarap içmekten, bütün kötü huylardan tövbe edip temizlenir. Bu acı azabları gören, elini eteğini dünyadan çekip, ömrünün sonunu bir köşede ibâdet ile geçirir. Ressam, Araf'ı da pek güzel tasvir etmiş. Arasat meydanının binbir ayak bir ayak üstündeki karışıklığını öyle göstermiş ki, insan tirtir titrer.


Bu manastırın kıble kapısı da sedef işlemeli ve pek sanatkârane yapılmıştır. Sol taraftaki kapı papaslar kapısıdır. Sağdaki kapı kral sarayı yoluna açılır. Bu kapının sağ tarafında:

İbretle seyredilecek çan kulesi: Vardır. Bu kilisentoı dört köşesinde dört adet saat kulesi var. Üçü küçüktür, ama sağ­daki yüksek kulenin misli dünyada yoktur. Siyah taş gibi görünür ama, değildir. Alçı gibi macun edip dondurmadır. Bu çan kulesinin içi firmiyedi kattır. Bin adet papas fardır. Tâ üst katında mahbub muğpeçe ve küçük papas gulâmlaaa, on­dan aşağı katta yirmi yaşında genç papaslar, ondan aşağıda kırk elli yaşındaki papaslar, daha aşağıda yetmiş seksen ya­şma ulaşmış, baliğ olmamış patrikler, en aşağıda yüzelli, yüz altmış yaşındaki kuvvetten kesilmiş, riyazetin bir deri bir kemik olmuş, günde bir zeytin danesiyle yaşayan keşişler oturur. Bunların hepsi yâdes kemiğine dönmüştür. Bunların 3yirmisine bir pehlivan yumruğu vurulsa hepsi birden ölür. Allaha hamdolsun (müslümanlıkta ruhbanlık yoktur). Bun­lar felsefe, riyâzet, tıb, cerrahlık bilgilerine ve garib ilimlere mâliktirler. Fakat feraiz ilmi yoktur. Hesap, hendese, yıldız ilmi, usturlab ilmi bunlardadır. Ama bütün kâfiristan veledizinaları bu manastır çan kulesinde toplanıp ilmî münaka-
İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.