FANDOMEÇS/11/73 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/75
şalar yaparlar. Kulenin çanı, hamam kubbesi kadar vadır. Se­si iki konak yerden işitilir. Çeşitli çan çalışları vardır. Tatar gelse başka türlü, yortu günlerinin her birinde başka türlü çan vururlar. Kırk hademesi vardır. Saat vakti geldiği vakit her türlü çarkları kendisi vurur, diğer zamanlarda hademe kefereler vururlar.


Garip temâşâ: Bec şehrinde 360 manastır, 470 saat kule­si vardır. Bütün kulelerin çanları, saat başlarında bir saniye bile şaşmadan hep beraber vururlar. İstefani kilisesinin çan kulesinin tepesinde 150 okka altın top vardır. İçi on şinik buğday alır derler. Süleyman Han 936 senesinde bu Bec kalesini kuşattığı vakit bu yüksek kuleyi yıkmağa kıyamayıp, sonunda müslümanlara ibadet yeri olacaktır diye ve bir alâmetim olsun diye bu altın topu yaptırıp, krala gönderir. Sapık kral da o gece bu altın topu çanlığın tâ tepesine koyar. Onun için bu Bec kalesine (Alman Engürüs Kızılelması) der­ler.

Süleyman Han Viyana önünden fetihsiz dönünce kral, bu altın top üzerine ay ve güneş tasviri koymuştur. Süley­man Han da kendi topu üzerine başka şeyler koyduğu için (hazır ol, üstüne seferim vardır) diye Alman seferini açar. İlini vilâyetini harabeder. Nihayet Ferdinand kral altın top üzerindeki ay ve güneş tasvirlerini indirip Süleyman Han ile barış yapar. Sultan İbrahim Han tahta çıkınca Nemçe çasarı................... adlı kral, Süleyman Hanın topu üzerine çatal matal haç gibi birşey koymuş. Niçin bunu koydunuz denilin­ce, (altın top üzerine kuş konmasın diye o çatal haçı koyduk) cevabmı vermiş.

Bu çanlık kulesinin en aşağısı, Galata kulesi kadar kalın­dır. Dörtköşe siyah taştandır. Allah, minare ettirip üzerinde Ezan-i Muhammedi okunmak nasib ede...

Dış avlu: Bu kilisenin bir tarafı demir parmaklık, diğer tarafları 2000 talebe höcreleridir. Bu odaların ortası büyük bir meydandır ve yüksek ağaçlardır.

Şifa yeri, hastahâne ve timarhâne: Bu şehirde yedi adet tımarhane vardır. Fakat hepsinden büyük ve temizi İstefani


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.