FANDOMEÇS/11/75 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/77

ne karıncanın başını koyunca, neman aç karınca iki deriyi bir yerden ısırdı. Cerrah karıncanın belinden makas ile ke­since, karıncanın başı, iki deri arasında ısırakaldı. Böylece bir kulaktan bir kulağa seksen karınca ile dikti. Merhemler sürdü. Kurşun deliğine bir fitil soktu. Sonra içeride buhur yaktı. Sonra ortaya yemek geldi, yedik. Bir saat sonra yaralı herif kendine gelince yemek istedi. Badem hariresi, tavuk maslukesi içirip, beş dirhem kadar şarap verdi, başka birşey vermedi. Sekizinci günü herif hastahanede gezmeğe başladı. Onbeşinci gün kral huzuruna gitti.

Diğer bir cerrahlık işi: Yine aynı hastahanede Kalvine'li bir usta cerrah ile konuştum. Biraz türkçe biliyordu. Ondan bazı lûgatlar yazarken istirinye şehrinden, araba içinde, tu­lum gibi şişmiş bir adam getirdiler. Gözlerinden, kulakların­ dan, burun deliklerinden sarı sular ve cerahatler akıyordu. Fena kokudan yanma varılmazdı. Felemenk vilâyetinin Ams terdam şehrinden gelirmiş. Yirmi gündür yolda imiş. Heman cerrah dört ayaklı bir sedir üzerine yatırdı. Sedirita baş tarafı yüksek, ayak tarafı alçak, ortasında havuz deliği var. Üstad cerrah, bir sarı çamuru herifin bütün vücuduna sürdü. Çamur, kibrit gibi kokardı. Ağzına burnuna ................ suyu sü­ rüp, dübürüne sivri bir sabun soktu. Topuklarının iç yüzün­ den, ellerinin nabız yerlerinden ve dübürünün kuyruk soku­ mu denilen yerden, herifin tulum gibi derisini deldi. Bir karış dolu yağlı çıra ağaçlarına bir kırmızı merhem sürüp herifin, deldiği yerlerine soktu. Herife bir kâse şerbet verdi, üstünü örttü ve artık başka İşle meşgul oldu. Üç saat sonra herifin delinen yerlerinden o kadar kırmızı, sarı balgam ve tutkal gibi şeyler aktı ki, tarifi imkânsız.. Dördüncü saatte herifin dübürüne sokulan sabun çıkınca yirmi okka kadar kara, sarı, katran gibi müzahrafat, ahlatlar, safra, sevda, top top bal­ gamlar, yumruk kadar yedi adet solucan yuvaları çıktı. Herifin feryatları göklere çıktı. Yemek istedi.Bir kase mavi şerbetten başka birşey vermedi. İkindiye kadar alttan üstten ameller edip, pis kokulu, kara katranlar ve solucanlar çıkar-


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.