FANDOMEÇS/11/76 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/78
ken dübüründen üç karış kadar yılan gibi beyaz, alaca, üstü sümüklü iki ucunda gelincik başı gibi başları var ama, dişleri .yok.. İki başında dilleri var ama gözleri yok.. Karnı bir bü­yük elma kadar.. Karnını yarıp içi kırmızı küçük solucan­larla dolu idi. Herifin ellerinden ayaklarından, dübürünün arkasından daha cerahatler, sarı tutkallar akarken artık ak­şama yakın oldu. Herife sirkeli kebab ve bir kâse şarab ver­diler. Artık konağıma gelip gördüklerimi paşaya ve orada olanlara anlattım, hayrette kaldılar. Ertesi gün yine gittim. Herif kadid gibi olmuş, yüzünde nur kalmamış, sesi arı vızıltısına dönmüş, yüzü gözü buruşmuş... Yirminci günü deli­nen yerleri iyileşip yüzüne kan geldi. Cerraha bir kese ve hastahâneye îsâ aşkına beş kese takıf edip gitti.


Üstad cerrahların diğer bir sanatı: Bir gün bir cerrah dükkânında idim. Bir adam gelip dişim ağrıyor diye İskem­leye oturdu. Usta cerrah meydana bir mangal ateş koydu. Sarı pirinçten bir tanbure telini kıvırıp biri mavi, biri kır­mızı iki şişe suyu da ortaya koydu. Ağaçtan bir maşa ile ağrı­yan dişin etlerine mavi sudan sürdü. Ağaç maşa ile dişe ya­pışıp kan akmadan kolayca üç köklü bir diş çıkardı. Tanbura tellerini ateşten çıkarıp dişin köküne sokup yukarı­sından çıkardı. Dişin içinden karaca başlı bir zayıf kurt çıktı. Her üç kökten böyle birer, kurt çıkardıktan son­ra dişlere el sürmeden yine dişi, dişin çıktığı yere koy­du, kırmızı sudan ve tuz sürüp, dişin üzerine bir ince tahta parçası koyup (ısır evvelkinden sağlam olur. El ile yapışma) dedi. Bunu görünce canım yerine geldi. Çünkü Uyvar altında cirit oynarken Kıbleli-Mustafa Paşa bir cirit ile üç dişimi yerinden oynatmıştı. Heman o kırmızı sudan sürdüm, öyle sağlam oldu ki, fındık ve ceviz kırabildim. He­man bir Kaya Sultan mendili verdim. Memnun oldu. O kır­mızı sudan yarım dirhem su verdi ve «Eğer yüz altın verirsen suları tizab (kezzab) gibi kaynatmanın yolunu öğrete­yim. Her nereye gidersen ağrıyan dişi mavi su ile çıkarıp, di­şi yerine koyup kırmızı sudan sürersin. Kaarun gibi zengin olursun» dedi. Elli altın verdim. (Hayır olmaz, yüz altın iste-


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.