FANDOMEÇS/11/77 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/79

rim) dedi. Hasislik edip vermedim. Meğer bin altın verip öğ­renmeli imişim, çünkü bir dişi, yerine koymak için bir altın, almakta idi.

Velhasıl bu Bec şehrinde böyle nice hekimler, cerrahlar, kan alanlar vardır. Cerrah dükkânlarında berberler vardır. Saçını kestirecek adamın oturduğu iskemle olduğu yerde fı­rıldak gibi döner. Dükkânlarında şadırvanları vardır. Süslü ve ferahtır. Hastahânelerindeki ilâçlar, yiyecek, içecek hiç bir yerde yoktur. Hastahânede şifâ bulan herkes birçok al­tın, gümüş sahan, tenecre, tepsiler, şamdanlar hediye etmiştir. Altın, gümüş kebab şişleri vardır. Kilerlerinde kuş sütü, hurma suyu gibi herşey vardır. Kral, bir krala veya elçiye ziyafet verirse, bu hastahânenin aşçısını çağırıp ona yemek pişirtir. O kadar usta aşçıları vardır. Kâfiristanın yemeği meşhur değildir. Çatal demir ucu ile 50 dirhem yemek, 50 dir­hem şarap yeyip içerler. Yemek, Osmanlı devletindedir. Hind ve Acemde yemek yoktur. Pilâvları meşhurdur. Her tımar­hanede yaz kış hücreleri var. Kış odalarında sobalar, yaz oda­larında şadırvanlar var. Her hastanın tabiatına göre sazende­ler saz çalarlar. Tuhaftır ki bu Alman diyarında Rum ve Arabistan'da olduğu gibi çok deliler yoktur. Fakat sihirli ke­fereler tımarhanelerde çoktur.

Garip ve fakirler aşevi: On yerde aşevi vardır. Vâkıâ hasis ve alçak, hesabını bilir vilâyet olup, kıtlık ve pahalılık şehri­dir. Fakat kral manastırlarında çorba pişip papaslara ve fu­karalara verilir. Bilhassa İstefani kilisesinin yemeği boldur. ... kilise, .... manastır, ... geride kalanı mahalle kiliseleridir. Ama bunlar kurşun örtilü değildir. Nakışlı, sırmalı, kiremit örtülüdür. Bu şehrin bütün vasıflarını yazsak koca bir cilt kitap olur. Heman Cenab-ı Hak İslâm eline geçmek nasib ede.

Yine konumuza gelelim. Bu şehri altı kün temâşâ eyle­dik. Yedinci cumartesi günü baş tercüman Mikel ve baş komisar ve defterdar, paşaya gelip (Sultamın, cassar impara­tor sultanıma selâmlar edip yarınki gün müşerref olalım) deyu buyurdular deyince:


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.