FANDOMEÇS/11/78 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/80
&nbsp

ŞİRİN SÖZLÜ ELÇİ KARA MEHMED PAŞA İLE

VAKARLI ÇASARIN MÜLAKATI.

Paşa komisara şunları söyledi:

«Ben çasara varınca, kral tahtından inüp bana divanhane kapısı­na kadar gelir ve benim omuzumu öper ve ben onun göğsünü öpersem, Mekke ve Medine pâdişâhının mektubunu öpüp basma koyup pâdişâ­hın mektubu okunurken ayakta durursa, bütün hediyelerimiz kanun üzere verilirse, pâdişâhın mektubunda, vezirin mektbunda olan ahid-nâmemizin içinde olanlardan fazla olmayacak tekliflerde bulunmazsa, çasarın huzuruna varırım. Ve illâ yok derse Kâbenin Rabb'i ve Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm hakta için durumu pâdişâha arzedeyim. Sizin elçinize dahi istanbul'da rağbet etmeyüp cefa ederler.»

Deyince, baş komisar:

«Beli sultanım, siz ne ham sevdaya düşmüşsüz. Bu vakarlı yedi kral çasarı şehinşâhma böyle olmayacak teklifi hiç bir elçi kardasınız etmemiştir.»

Diye uzun uzadıya münakaşa ettikten lonra baş komi­sar, çasara bunları arzetmek üzere üç kişi ile çasara birkaç kere gidip geldikten sonra elçinin dediklerini aynen kabul edip komisar dedi ki «yalnız hediyeler verirken çasar tahtı­na otursun» deyince paşa dahi «iyi, otursun) diye izin verdi. Ve sonra dediler «Sultanımdan çasar efendimizin bir ricaları var. Sizin hediyelerinizi getiren ağaların hepsi çasar hazret­lerinin eteğini öpsünler. Ve kral huzurunda el kavuşturup dursunlar, bir ricaları da, huzura girerken Osmanlı mehterhânesi çalsın» deyince, bizim paşa dedi:

«Hediye getirirken mehterhane çalmak kanunumuz değilir. Ağa­lar benim hizmetkârımdır. Çasarm ellerini öpmek bir alay ümmi Muhammed'in ne haddine.. Onlar da kral yanında benim ile bir mi olsunlar? İslâmın ırzı yokmudur ki benim ağalarım beni koyup kral önünde el kavuşturup dururlar.. Bu da Osmanlı âdetine aykırı ham tekliflerdir, bize böyle kanun dışı tekliflerde bulunman.»


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.