FANDOMEÇS/11/80 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/82
bütün iç ağaları, pürsilâh, hediye götüren ağalar ve diğer ikişer ikişer atbaşı beraber geçtiler. Böylece çasarın sarayı meydanının kapısından içeriye evvelâ kaliçeler, sonra pâdi­şâh otağı, atlar girip meydanda durdular. Bizler de hediye­lerle saray meydanına girip, kral sarayı divanhanesine çıka­cak kapıda hepimiz atlardan inip küçük komisar ve küçük tercümanlar önlerimize düşüp, yedi kat saraydan çıkıp, yedi tabakasında neler neler gördük. Bu yedi kat sarayı dolasa dolaşa, üç büyük diümhâneyi geçip 197 basamak merdiven çıktık. Aşağı katlar merdiven değildir. Burada kral at ile çıkıp, ondan sonraki katları kâh piyade, kâh kol tezkereyle hamal kefereler yukarı tabakalara çıkarırlar. Yedi katta yedi büyük divanhane vardır ki herbiri 1içer dörder bin kefere alır. Duvarlarına rengârenk nakışlı halılar asılmıştır. Nice yüz pencereleri var ki hepsi cam, billur, necef ve morandır. Sekizinci divanhane bizzat çasarmdır.. Hepimiz çıktık. Paşa yüksek bir tahtta oturdu. Paşa, mataracıbaşı ile hakiri içeri­ye, kralm küçük divanhanesine gönderdi. (Varın, görün, kral tahtından inüp, kapının iç yüzünde durur mu?) deyince va­rıp gördük. Meğer çasar, tahtından inmiş, mataracıbaşıyı sır­malı mehabetlû Hacı Bektaş üsküfü ile görünce, neman ba­şından şapkasını çıkarıp hakire ve mataracıbaşıya tapınıp selâm alır gibi bir iki eğilip doğruldu. Biz de gördüğümüz gibi paşaya haber verdik. Paşa neman ağır ağır, ayak ayak yürüyerek kral divanhanesinden İçeriye girince kral on adım ileri geldi. Elçi paşa da apul apul yürüdü.


Vakarlı elçi paşa ile çasarın mülakatı: Heman paşa ça­bukça yürüyüp, krala selâm verir şekilde (Selâm aleyküm) dedi. Kral da başından cevahirli şapkasını çıkarıp selâm al­dı. Paşa seğirtip kralın göğsünü, kral da elçi paşarMi omuzunu öptü. Kral paşaya (hoş geldin, safa geldin) diye pek çok hürmet gösterdi. Paşa da koynundan pâdişâhın mektubunu çıkardı. Öpüp başına koydu, sağ eliyle krala verdi. Kral iki eliyle alıp iki kere öpüp başına koydu. Sağdaki vezirlerine


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.