FANDOMEÇS/11/82 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/84


TENBİHNÂME-Î HÜMÂYUNDUR Ki ANLATILIR

Evvelâ (Birinci madde) odur ki flfci taraftan yirmi adet kadanadan, ve çetecilerden ziyâde olup kaleden kaleye asker ile top çekilmeye ve-ağaç top hile ile atılmaya.. Bizden Ciğerdelen ile Uyvar arasındaki göl kenarında bir kale yapıla.. Sizin ricanız üzerine Uyvar'a bir konak yer kendi toprağınızda Vak nehri kenarında geçit Uyvar adında bir geçit plankası yapmanıza fermanı hümâyunun olmuştur. Bizim Uyvarımıza tâbi fetih eylediğimiz otuziki parça kaleler harab halde ya­ta.. Yenikaleye bağlı yirmi parça kaleler de iki taraftan yapılmayıp kala. Sizin Komran kalesi dibinde Vak suyu ve Litre suyu, Uyvar kale­me sınır ola.. Estergon tarafmdaki Sülyeman Han atamın Sun köyü dibindeki millerine sınır ola.. Onlardan Yenikale harab kala.. Erdel'de Sekel-Het kalesinin harab edilmesini rica etmişsiz, yıkıla.. Ama Erdel vilâyetindeki kalelerde zerre kadar Nemse askerleriniz olmaya.. Rıza-yı hümâyunum yoktur. Eğer duyarsam barışı bozmuş olursuz. üze­rinize muhakkak sefer ederim. Bizim de Zerinoğlu vilâyetinde alâka­mız olmaya.. Onlar sizin reâyânızdır. Fermanı hümâyunum üzere Budin önünde Peşte kalesiyle... Hatvan kalemizin arasında Değirmenlik deresi denilen yerde bir kale yapmağa fermanım olmuştur. Bizim feth edip, içine asker koyduğumuz kaleler bizde kala.. Love ve Lire kale­leri sizde kala.. Ve diğer fermanlarım çıktıkça, mübarek alâmeti şerifeme güvenip, zerre kadar barışa aykırı iş etmeyesiz vesselam.»

Diye nâme-i hümâyun okununca çasar da başüstüne diyerek bu şekilde barışa razı oldu. Bizim ordu kadısı sicilinde ve onların baş papasları sicilinde bütün kayıt ve şartlarıyla barış, ahid ve tenbih-i hü­mâyun yazıldı. Çasar dedi ki «Süleyman Han zamanında olan ahidlerimiz ve şartlarımız mucibince yirmibeş senede bir barışı yenileriz» deyince elçi paşa dedi ki: «Yok, bu söze pâdişâhımızın rızası yoktur. Pâdişâhın fermanı yirmi yılda bir kere barış yenilene.. Çünkü pâdi­şâhımız ve bütün askerlerimiz cenk ve cidalsiz ve harbsiz olamazlar. Çünkü bizim Hazret-i Muhammedimiz Allah emriyle kâfire kılıç vur­mak üzere gönderilip, onların fermanıyla bizler de kılıç vurup gaza­lar ederiz.» deyince kral yirmidört senede bir barışı yenilemeğe razı oldu. Bizim elçi paşa, yirmi seneden fazla barışa razı olmayıp nice dedi-


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.