Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.304
pages


EÇS/11/84 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/11/86

sizin çeteleriniz bir yolunu bulup sınırdan dışarı çıkıp, bizim kale­lerimize tecavüz etmeyeler» dedi. Bizim elçi paşa da:

«Heman çasarım, siz sizin Macar kadananızı zabtedin» Bizim serhad halkı birşey yapamazlar. Ve illâ, sizler elçi göndermediğiniz yer­lerde serhadliler fırsat bulup «elçi çıkmadı» diye vilâyetlerinizi vururlar. Heman siz kadanalarınızı görün!»

Deyince, çasarın veziri Rodolfoş dedi:

«Bizim Macar kadanamızın zabtı asla mümkün değildir. Onlar hırsızlardır. Siz onları serhadlerinizde bulursanız tutup kazığa vurun.»

Dedi. Bizim elçi paşa da:

«Aslında biz de Tatar askerini ve denizde Cezayirli askerini zabte-demeyiz. Tatar askerimiz şimden sonra Kızılelmaya ve Engerus di­yarlarına bu barıştan sonra gelirlerse, siz de Tatar askerini tutup göz­lerini oyun.»

Dedi. Çasar, Jorj vezir ve Manti Kokole vezir (no, no!) deyip şapkalarını değersiz kellelerinden çıkarıp dediler:

«Ya bu barış böyle nice olur? Bir memlekete ki kırk ellibin Tatar İki kere yüzbin at ile gele.. O memleketten de ne umarsın! Bre me- ded, siz heman Tatar askerini zabtedin. Biz dahi Macar kadanaları­ mızı zabtederiz.»

Diye cevap verip, barış kâğıtları yazıldı. Elçi paşa dedi:

«İnşallah bundan sonra biz Tatarı pâdişâhımızın fermanı ile zabte­deriz. Eğer memleketinizde bir Tatar bulunursa barışa aykırı iş olmuş olur. Bundan sonra nizam ve emniyettir.»

Deyince, bütün çasar divanında olan kâfirler başlarını açıp pâdişâhımıza, elçi paşaya ve çasara dualar ettiler. Bun­dan sonra:


İÇ LİNKLER[]

DIŞ LİNKLER[]