FANDOMEÇS/11/86 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/88

vaylık edip, bu kadar kâfir kırmıştır. Sonunda kâfirler bu atı öldürür­ler, bu atı alıp yerine bir başka at verelim» dedim ise de «hele görelim» deyip göz yumdu. Yedekciler atı kralın ahırına bağladılar. At kösteğini ve yularını koparıp ahır içinde yedi kâfiri tepeleyip bir ço­ğunu da yaralar ve tekrar meydana çıkar. Şehrin içinde dolaşırken, Çerkeş meydanında adı geçen Çerkezin atının leşini koklayıp yine bir kaç kere kişneyerek orada öldüğü haberi geldi. Herkes şaşırıp kaldı. Sonra bizim halifeler ölen atı şehîd Çerkezın atı önündeki bir çukura gömdüler.

Sonra çasar önüne araba içinde altın sırmalı otağı getirdiler. «Tiz bu otağı benim bahçemde kursunlar! Yarın elçi paşa dostumuza bu otağ içinde ziyafet veririm. Sabah teşrif buyurun!» diye paşayı davet etti. Paşa «nola!» deyip yine alay ile konağımııza gelerek paşanın sofrasındaki yemeklere öyle bir kaşık çaldık ki..

Diğer bir temâşâ: Kralın fermânıyla bütün kâfirler otağı kurmak isterlerken bir sert rüzgâr esip otağın on kantar direği ve beş kantar otağ göbeği tahtası rüzgârdan uçup yedi kâfir mürd olur, nicesi de yaralanır. Komisar paşaya gelip, (Sultanım, biz bu otağı kurmasını bilmeziz. Yedi adamımız öldü, bu kadar hırisyayanımız yaralandı) deyince paşa, çadır mehterbaşını gönderip bir anda kurup geldiler.

«

İĞRENÇ GÖRÜNÜŞLÜ SAPIK KRAL LUİ'NİN

ÇİRKİN ÇEHRESİNİN ŞEKİLLERİ

BEYANINDADIR.

Evvelâ Nemse imparator kralın adı ................ ve babası ............. dır.

Henüz yirmiki yaşında olup ............... tarihinde Engerus kralı olmuştur.

Allah bunu insan diye yaratmıştır ama, orta boylu, ince belli, ne şiş­man, ne kedid sakalsız bir gulâmdır. Başı mevlevî külahı veya bal­kabağı gibi, alnı tahta gibi yassı, kaşları gayet kaim, puhu kup gözü gibi yuvarlak alan gözlü, kirpikleri uzun, yüzü hacı tilki gibi uzun, kulakları oğlancık pabucu kadar büyük, burnu Mora patlıcanı kadar büyük ve kırmızı, burnunun deliklerine üç parmak sığar. Burnundan,


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.