FANDOMEÇS/11/91 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/93
mülüm de kalmayıp paşa ile kral valdesinin yanına vardım-Su oraya da gelmeğe başladı. Sudan o kadar mahlûklar pey­da oldu ki, oynaşmalarını seyrettik.


Başka ibret alınacak bir seyir: Pehlivan bir ağaçtan bir ağaca bir perde gerdi .Bir âsa ile vurup (çıkın dışarı) deyim bir alay çeşitli devler ellerinde lobutlar, kalkan, mızrak ve si­lâhlarıyla geçtiler. Sonra fil kulaklı, arşları pençeli, fil ta­banlı, deve ayaklı gulyabaniler derya içinden geçerek gitti­ler. Sonra ecinni askeri yürüdü ki tarifi uzun olur. Gözleri, yuvarlak, sıçan kulaklı, kedi kulaklı, adam, kuş ve balık baş­lı, arslan ayaklı.. Gözleri önde değil. Yanda.. Cinler birbrileriyle boğuşarak geçtiler.

Başka bir ibret: Deniz kuruyup, devler, gulyabanilre,. ecinni ve ejderhalardan eser kalmadı. Mısır, Şam, Acem,. Hind, Sind, Moskof, Tatar, Özbek, ne kadar insan cinsi vayfrsa hepsi bağda gezip her ağaç altında zevk ederlerdi. Ama, konuşmazlardı.

Büyük marifetli bir temâşâ: Bu perdenin arkasından ni­ce bin güneş parçası gulâmlar, yüzbinlerce sahanlarla fevka­lâde yemekler taşıyıp, heriflerin önlerine koydular. O kadar çok yemek yediler ki, tarifi imkânsız.. Adamlarımızın bir ço­ğu dayanamayıp bu yemeklerden yediler. Sonra, paşa bunlara sordu: «Yemekler nasıldı?» onlar da «Vallahi sultanım bir kokulu yemekti, çiğneyip ağzımızdan içeriye girdi. Ama şim­di hâlâ bir lokmasını yememiş gibi aciz» dediler. Sonra peh­livan gelip bir tüfenk attı. Meydandakilerin hepsi derhal per­denin arkasına çekildiler. Sonra yine meydanda oynayıp, havuz içine düşüp, havuzdan ejderha şeklinde çıkan gulâmlar yeri sulayıp kabak, karpuz, kavun ve hıyar tohumları ekti­ler. Üstadlari ekilen tohumların üstüne sepe sepe işedi. Der­hal ekilen şeyler yetişip herkes karpuz, kavun ve hıyarları yediler. Yirmi otuz kadar karpuz ve kavunu üstadlari, kral valdesine götürdü. Hıyardan yedi, paşa birşey yemedi. Üçyüz altın ihsan verdi. Tuhaf üstad imiş. Kendisinden sordum ve


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.