FANDOMEÇS/11/92 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/94
Mağrib'de, Kurtuba, Tanca, Telemsen şehrinde Şeyh Abdülhalik'den bu marifetleri öğrenmiş. Hıristiyanım dedi. Bizim konaklarımızdan valde bağına varıncaya kadar üçbin adım­dır. Yolun iki tarafı ağaçlar, âyân bahçeleri, meyvalıklar ilet doludur. Bu bağda nice havuz ve şadırvanlar, çarhlar vardır. İkindiden sonra kral anasının yine büyük bir ziyafetini yeyip gelirken:


Nemrud ateşi mancınığı: Bir vadide beş onbin kefere, toplanmış.. Bri güzel kadını bir salıncağa bindirmekteler. Meğer paşaya göstermek için bu avreti ateşe atacaklarmış.. Meğer bu avret zina yapmış. Hâkimleri bu avreti öldürüp, kendilerinin inzibatını paşaya göstermek isterlermiş. Paşa al­dırış etmeden geçip gitti. Hakir birkaç arkadaşla seyrettim. Burada dağlar gibi odunlar yığılı olup bir saatte yanıp alevi göklere ulaştı. Avretin elleri ayakları bağlı idi. Feryadı gök­leri tutuyordu ve fahişelikten haberim yoktur diye. bağırıyor­du. Derhal elli kadar amansız cellât kadını sallaya sallaya, kadını alevlerin içine girip çıkardı. Sonra zincirleri bırakın­ca kadın tam ateşin ortasına düştü. Cayır cayır yandı. Me­ğer âdemoğlu safi, neft, katran gibi yağlı imiş.. Bir anda ya­nıp kül oldu. Ben o gün Nemrud ateşi mancınığını gözümle gördüm vesselam.

Ertesi gün, vezirin oğlu ile ahbab olup Bec kalesini gez­dim.

Sanatlı ağaç topun şekilleri: Bu cebehânede kırkar, yü­zer okka taş atan ağaç toplar vardır. Kalınlığı adam beli gi­bidir. Bir yerden bir yere dördünü beşini bir arabyya koyup, yirmi otuz kere atılır. Ağzı palyesi yanar. Onu bırakıp bir başkasını kullanırlar. Böyle binlerce adet ağaç toplar vardır.

Başka bir ağaç top: Bu da dişbudak ağacındandır. Buğ­day dibeği gibi, ağzı açık boyacı küpleri gibi kalın demir çenberlerle kırk elli yerinden kuşaklıdır. İçine adam sığar, fal­yaları altındadır. Bunların arabaları yoktur. Pelidden kalın tahta kızaklar üzerinde durur. Bu havan ağaç topu bir kale:


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.