FANDOMEÇS/11/93 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/95
kapısına yakın koyup ateş edince falya tarafındaki hazine­nin barutu ateş alır. Topun, üzerinde bulunduğu araba, çam seren direkler ile topu kale kapısına götürür. İçeride bir ba­rut hazinesi daha vardır. Top güllesiyle sıkılmıştır. O da ateş alır, ne kale duvarı, ne kapısı kalır. Yanık ve Papa kalesini bu ağaç toplarla almışlardır. Ama bu top bir kere atılır.


Ertesi günü kral veziri paşaya muhteşem bir ziyafet ver­di. Kahvaltıdan sonra yetmiş çeşit sazendeler, mutribler fa­sıllar edip Hüseyin Baykara fasılları yapıldı. Sazların gayet yakıcı, hoş sesleri var. Hanendeleri rehavî makamında hazin seslerle okudular.

Mukallid güldürücülerin işleri: O kadar maskara veledizina kefereleri var ki tarif olunmaz. Fakat bütün tâklidleri îsfaç (İsveç), Leh, Çeh, Moskof, Yahudi, Macar kullarının tavırlarıdır, âvretleriyle muameleleri, alış verişlerini taklid ederler. Her kavmin elbiselerini giyip yüzlerine çeşitli suret­ler giyerler. İnsan iki ayak üzerinde yürümek üzere yaratıl­dığı halde ,onlar başları üzerinde seke seke, birbirlerini başaşağı, baş yukarı kucaklayarak oynarlar. Bazılrı elleri ve ayakları arkaya dönüp yüzü ileride segirdirler. Kimisi elleri ayakları bağlı iken karnı üzerinde yürür. Sonra bunların on onbeşi bir yere gelip köçek cengi ederler. Tazı, Üno, zağar gibi havlarlar. Birbirleriyle dalaşırken biri yaralanıp acısın­dan sızlanırken lisan-ı hal ile vay ayağım derken adamın aklı gider. Ve köpek gibi çiftleşip güya kasıla kalırlar. Bir köpek dahi gelip ya başından veya yine ...... gerileyip cima edemeyip dilini çıkarıp serseri gezerken adam gülmekten katılır. Kediler gibi döğüşürler. Bütün hayvanların seslerini taklid ederler. Eşek gibi segah makamında anırdıkları zaman Deccalın eşeği anırır sanırsın. Fakat memleketlerinde deve olmadığı için deve taklidi yapamadılar. Alay çavuşuna bir top çuha kumaş verip deve gibi esirüb gürlemeği öğrendiler.

Uğursuz alay: Konağımıza gelirken bir büyük topluluğa geldik. Meğer bu alay, üç ay evvele Rab'da cenkettiğimiz yer-


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.