FANDOMEÇS/11/95 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/97
huzuruna çağırup, yanına oturtturup kral muhasibi gibi ol­dum ve kral ile hüsnü ülfet ettik. Bir gün kral ile musa­habe ederken, Seyfi gulâmımın Zeçsevan kapudanın elinden kurtarılmasını rica ettim. Beş gün sonra gulâmımın öldüğü haberi ile atı, kılıcı, elbiseleri ve sağ elinin çatal serçe par­mağını, sol ayağının çatal serçe parmağını kesip tuz içinde hir kutuya koyup kral huzuruna getirdiler. Bana bir ağla­maktık geldi. Cihan başıma dar geldi. Yedi kral kâfiristanına gitmek arzuları hatırıma geldi. Yine Bec şehrini tema­şaya meşgul oldum.

Güzel havasının beyanındadır: Havası çok güzeldir. Halkı gayet perhiz ile geçindiklerinden zayıftırlar. Ama gayet tendürüst ve uzun ömürlü olurlar. Hepsi siyah rokle, frenk pabucu, loşlarına çeşitli şap­ka üzerine deve kuşu telleri takarlar. Bütün halk kâfurî beyazdır. Azaları yağ gibi yumuşak, gümüş tenlidirler. Ama bir mel'anetleri var ki tarif olunmaz. Vâkıâ kabahattir ama, sergüzeştimiz olduğundan kısaca yazalım. İşiten ahbablar affedeler.. Bir gün baş komisarın oğ­lu Mikal adlı gulâmı lâal renkli yanakları ve kiraz dudaklarıyla gö­rünce, ham taama düşerek, seher vaktinde lâal rengi yanağından öp­tüm. Hakirin dudağına bir nemli ter geldi. Terlemiş sandım. Sonra .anladım ki bu gulâm kendi sidiği ile yüzünü gözünü yıkar... anladım ki öptüğüm vakit dudaklarıma gelen nemli lezzet, sidik imiş... Artık bundan sonra mahbub ve mahbubeleri âlûfte ve aşüftelik yüzünden öpmekten vazgeçtim. Bu yüzden bu diyar keferelerinin renkleri sa­rıya çalar. Ama sidikle yıkandıklarından vücutları gayet yumuşak olur. Bir zaman da çasarın beş altıyüz seçme, ay parçası gibi, iman­sız ve utanmayan Alman olanlarıyla eğlenip kendimizi teselli ettik.

Kadınların kıyafetleri: Siyah ve çeşitli, yensiz rukle giyerler, içlerine ipek, dîba, çeşitli sırmalı kıymetli kumaşlardan fistan giyerler ama, daracık ve kısa değildir. Etekleri yerleri süpürür ve boldur. As­la don giymezler. Elvan kubadi pabuç giyerler. Kuşakları cevahir ve sanatlıdır. Kadınların göğüsleri çıplak ve kar gibi beyazdır. Macar, Eflâk, Boğdan avretleri gibi kuşanmayıp, bellerinde birer kalbur çenberi gibi kalın kuşakları, bu kadınları kanbur gibi fena gösterir. Baş­larında beyaz tülbend, örme nakışlı takkeler üzerine cevahirli, incili arakiyeler giyerler. Ama bu diyar kadınlarının memeleri, Rum kadın-
İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.