FANDOMEÇS/11/96 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/98
ları emcikleri gibi tulum kadar büyük olmaz. Hep turunç kadar küçük emcikleri vardır ama yine evlâtlarını fazlasıyla süt ile beslerler. Bü­tün kızlar başı açık, saçları Üzerine inci, muncuk ile örülmüş halka­ları saçlarının üzerinden ve altından kulaklarını ihata eder. Ama kız­ların göğüsleri, kadınlar gibi.açık değildir. Üzerlerine sade fistan gi­yerler. Su ve havanın güzelliğinden büttn kadınları çok güzeldir. Cünbüş ve hareketleri, yürüyüşleri insanı hayran eder.


Bu diyarda bir garip şey gördüm. Bir avret yolda giderken kral avrete rastgelse, eğer kır at ile ise atın başını çeker, avret geçer, eğer çasar yaya ise bif avrete rastgeldiği vakit ellerini kavuşturup durur. Avret teali selâmlar, kral da şapkasını çıkarıp avrete fazla­sıyla tazim eder. Avret geçtikten sonra kral geçer. Bu diyarda söz avretindir. Meryem Ana aşkına hürmet ve itibar ederler.

(İsyan ehli kadınların isimleri...), (hayat suyu nehirle­rin tarifi...), (Hanedan su kuyuları vasfı...), (Şehirlerin ik­lim arzları...), (İmâristan talihi hakkında müneccimlerin sözü...), (özetle, sebze, meyva ve bitkilerin medhi...)...

Bu diyar geniş, bolluk, her tarafı dağ ve bağ olan yerdir. Bir kilesi, elli kile mahsul verir. Ama, halkı çiftçi değildir. Çerçi, boncukçu, bıçakçı, kuyumcudur. Elleri eldivenli, iş-ü işretle meşguldür. Buğday ve arpası Macaristan ve vilâyetlerinden gelir. (Büyük nimet olan yiyeceklerinin sitayeşi...), (Seçme meyvaları...), (çeşitli içecekleri...), (dilek sahiplerinin mesireleri...), (irem bağı adedi..)

Bec kalesi hakkında tamamlayıcı malûmat: Kral sarayı yakınındaki (Temâşâ sokağı), denilen yolun iki tarafındaki duvarlar üzerine Bec ve Prak'da ve diğer şehirlerde ne kadar nakkaşlar varsa gayet güzel tasvirler yapmışlardır. Yolun sağ tarafında 1073 Estergon çenginde Osmanlı kılıcı ile 37 bin kâfiri» kırıldığını öyle yazmış ki, tarifi imkânsızdır. Köprülü-zâdenin otağı önünde yığılan kâfir kelle ve İaşelerini öyle tasvir etmiş ki.. Duvarın sol tarafında bizim Rabe cengindeki bozgunumuzu. ifratâ, ve tefrite kaçmadan olduğu gibi
İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.