FANDOMEÇS/11/97 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/99

yazmıştır. Hattâ kralın öyle bir resmini yapmış ki gören canlı zanneder. Bu yüzden kral onu nakkaş yapmıştır.

Eski Nemse dili: Devletimiz 2600 yıllık eski devlettir diye Öğünürler. Osmanlı ve Moskof kralıyla denklik iddia ederler. Yedi kral eli altında olup, bir kral ölünce, Nemse çasarının izni ile yedi kralın birisi tahta geçer. Donkar kız, Danimarka,, Felemenk, Çeh, Leh, ....... ,....... kralları hep Nemse çasarı im paratoruna tabidirler. Seferde yedi kral yüzbin askerle im dada gelir. Böyle iken okyanus kenarında yeni dünyaya karşı. İsveç kralı, Nemse çasarının yedi kere yüzbin askeriyle öd lerini koparıp, cihanı kralın başına dar etmiştir. Çünkü İsveç kralı, oniki kere yüzbin göçer evli Tatar askerine mâliktir.. 217 yıldır Nemse çasarıyla durmadan harbeder. Hattâ Ne se kralından yakınlarda yedi adet saglâm kale almıştır. Ha tâ (biz Türk ile bu İsveç derdinden barış yaptık. Yoksa Rabe çenginden sonra barış yapar mıydık?) derler. İsveçliler İn cil okurlar, lisanları başkadır. Lüteriyen mezhebinde mecus lerdir. Nemse Mesih dininde olup İncil mukaddes kitaplarıdır, Mezhebleri Papişte, yâni Rimpapa mezhebindedirler. Lisan ları İspanya lisanı gibi değildir. Nemse dili ağır dildir. Ekse riya birçok kelimeleri farscadır. Çünkü bunlar da Acem d yarından müneveciher evlâtlarıyla gelmişlerdir. Fakat D vud Aleyhisselâmın Zeburunu Nemse diline çevirmişler, Zebur âyetleri okurlar. (Bu Nemse dili üzerine Zebur âyetleridir: (Burada Evliya, Zebur âyetlerinden bir sahife kadar eski harflerle yazar. Doğru dürüst okunmasına imkân olmadığr için nakletmedik.)

Nemse dili: Evvelâ Macar dilinde (nem) lâfzı (değilim) demektir.. Nemçe (çeh değilim) demek olur. Sayıları şöyledir:

(Ayns - 1, svay - 2, Dray - 3, fir - 4, fünf - 5, seks - 6, siben - 7,. aht - 8, noyen - 9, çen - 10, sivasih - 20, oraysih - 30, firsih - 40, fünfsih -50, zeksih - 60.

(Brot) ekmek, (vaser) su, (vayn) şarap, (liht) mum, (lihter) şam­dan, (meser) bıçak, (feder) kalem, (tente) mürekkeb, (papir) kâğıt.


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.