FANDOMEÇS/11/98 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/100

got) Allah, (Marya) Meryem, (Konstantinopol) istanbul, (çasar) kıral, (imparator) pâdişâhlar, pâdişâhı, yâni şehinşah, (Leopolde imparator engerm) Nemse'nin Engerus kiralı, (panpol) pamuk, (kam hir) gel beri, (zesenzi) otur, (niht) yoktur, (osgut) iyidir, (nayn maynher) yok ağam, (may frav) kadınım, (yung frav) kızım, (forte) bre kaç, (mayn fader) babam, (mayn brader) kardeşim, (kam hir klayn) gel küçük (kam hir may herç) gel benim canım, (golt) alçak altun, (dukat) sikkeli altun, (taler) dökme riyal gümüş, (kraliçka) iki penz, ama paralarının halis ayarlı gümüş olduğuna aşkolsun. Bir darbhânesi var­dır ki, hiç bir diyarda yoktur. Ancak Venedik kimyaya mâliktir. En­gerus, altınları eritip bir çeşit halis Engerus altını keserler ki hiç bir kralın altınına benzemez.. Hattâ Venedik altınına eşittir. (Engerus al­tını şekilleri): Bir yanında başı miğferli ve telli, gövdesi demir giyimli, beli ince, elinde bîr deste ok ile ayakta durur bir resim vardır. Arkasında dört köşe hazinesi içinde beş satır yazı vardır.

(Dökme Alman kuruşu): Yuvarlak şekilde tam dokuz dirhem ha­lis beyaz gümüştür. Rum diyarında yüz dirhemine otuz dirhem bakır korlar. Bir tarafında krallarının beline kadar başının resmi, kenarında cülus târihi, öbür tarafında kanatlarını açmış, iki başlı karakuş res­mi var. Bâtıl inanışlarına göre karakuş, bütün kuşların yırtıcısıdır.Kendileri de bütün kralların yırtıcı ve keskini ola ......................... :.....................(bir satır açıktır). ,

Bec darbhânesi görmeğe değer. Çarkları çevirdikçe hem yuvarlak :kuruş keserler, hem sikke bururlar, bir günde kolayca ellibin kuruş kesmek mümkündür. Darphânesine baş komisarla emininden başka kimse giremez vesselam..

Velhasıl Bec şehrinde iki ay onyedi gün kalıp zevk ve safâlar edip, nice garip ve acâib şeyler gördük ve bütün dilberlerle has soh­betler ettiğimizi yazsak bir cilt kitap olur.

Çasarın bütün müsahib ve nedimleriyle dost olduk. Bir de haber aldım ki, Nemse elçisi istanbul'dan gelinceye kadar ikibuçuk yıl bizim elçi paşa Bec'de kalacakmış. Aklım başımdan gitti.Nasıl burada mahbus dururum derken (Alah birşey dilerse sebeplerini hazırlar) anlamınca ispanya, Kız kral, Danimarka ve Donkar kız velhasıl (..........................


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.