FANDOMEÇS/13/99 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/101

çamlı bayırlardır, onu geçip Teke burnu denilen korkunç yer gelir. Tehlikeli girdaptır. Hattâ gemimiz az kaldı zifur sağanağından kapanayazdı. Bereket kaptanımız gayet usta idi, kurtulduk. Tam bu sırada Susam boğazından iki adet kâfir kalyonu, iki tartana firkate ve iki küçük ispanya viyya adlı gemileri görünce bütün leventlerimiz silahlandı. Reisimiz Hatiboğlu (Biz bu kâfirlerden can kurtaramayız. Hemen Evliyâ efendiyi Anadolu kıyısına selâmetle çıkaralım, bize Allah kerimdir) dedi. Hemen rüzgâr kesildiği içün gaziler öyle küreklere sarıldılar ki, gemimiz âdeta uçtu. Sığla kalesi körfezi içinde yedi mil gittik.

GEMLİK LİMANI:

İki yüz gemi alır limandır. Lodostan başka rüzgârlardan emindir. Anadolu kıyısında Düverlik limanı o kadar güzel değildir. Sulanacak yerdir. Sakız’dan yüz on mil kâh rüzgâr, kâh kürekle ...... Allaha şükür selâmetle dizdarın evine misafir olduk. Ama limana girerken sağ tarafında bir küçük ada vardır. Çok sakınmak gerektir. Liman büyüktür. 500 parça gemi alır. Sekiz rüzgârdan emindir. Bazı yerleri kumsaldır. Lengeri batı tarafına bırakıp, koltuğu kale dibine bağlaya... Koltukları muhkem İsparçene ve Gomeneler ile sıkı bağlamak gerek... ...... târihinde bizzat Süleyman han yapısıdır. Kapudan Palak Mustafa paşa eliyle... Kalesi dörtgen şeklinde, etrafı bin altmış adımdır. Etrafında hendeği yoktur. Yıldız batı tarafını deniz döver. Üç kapısı vardır. Deniz kıyısı tarafında iç kalesi vardır. Etrafı dört yüz adım kaleciktir. İçinde dizdar evi, cephane kulesi ve Süleyman Han câmii vardır. Dış kalede 120 nefer evleri vardır. Şehir içinde aslâ kaldırım yoktur. Bir câmi iki mescid, bir mektep, bir küçük hamam vardır. Dizdarı, seksen neferi vardır. Kapudan paşa eyâletinde Sığla beyinin tahtı olsa gerek, 150 akçe kazadır. Kadısı var. Havası ağırdır. Dışarısında aslâ bağ ve bahçe yoktur. Bostanları çoktur. Suları kuyu suyudur. Buradan doğaya gittik.

KARAGÖL TILSIMI BEYANINDADIR: Bir küçük göldür. Kapkara bir haliçtir. Vilâyet halkı bu göl için tılsımlıdır derler. Acayip hikâyeler anlatırlar. Bir çok define arayıcılar burada helâk olmuşlardır. Yakın zamanda bir derviş gelip, bu göl kenarında tam kırk gün erbain çıkarıp ilim kuvvetiyle gölde bir damla su kalmaz ve korkunç bir derinlik meydana çıkar. Bu derin kuyunun dibinde bir demir kapı görünür. Kapı önünde altın kap kacak bulunur. Derviş bunlardan kendine lüzumu ka-

== İç Linkler==

== Dış Linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.