FANDOMEÇS/13/102 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/104ALMAN BOĞAZI MENZİLİNDE

HAKİRİN SERGÜZEŞTİ:

Alman boğazına gireli yarım saat oldu ki üzerimize at süren yirmi

kişi gördük. Ama bunların üstleri başları kanlı ve yaralı idi. Atları dur-

muştur. (Bire Ümmeti Muhammed, nereye gidersiz? İleride kırk elli

harami gelür. Bizi bu hale koydular, malımızı aldılar. Ardımızdan gelir-

ler) diye feryat ettiler. Ve atlarını sürüp gittiler. Bizde silâhlarımızla

tamamen hazırlanıp ileri yürüdük. Bir de gördük ki kırk adet tüfenkli,

oklu kırk küheylân atlı kızıl kanlara bulanmış, ellerinde kılıçları bize

doğru gelirken, biz de onlara karşı geldik. İçlerinden biri bize doğru gelip

(Buradan ileriye kaçan yirmi kişi gördünüz mü?) dedi. (Gördük) de-

yince, (onlar haramilerdir. Bizi basıp kırdılar. Hamdolsun onları bozup

işte yedi adamlarının kellerini aldık. Bizim atlarımızda mecal kalmazdı.

Onların atları da durdu. Sizin atlarınız yorgun değil. Bre ardlarından

yetişin!) diye feryat ettiler. Biz de şaşırdık. İleri gidenler bunlar için,

bunlar da onlar için haramidir derler. Biz de şüphede kaldık. Bunlar mı,

ötekiler mi haramidir? Biraz sonra anladık ki bunlar tamamen tüccar-

lardır. Hemen ileri gidenlerin ardından at sürüp, Alman boğazından dı-

şarıda bir sahrada onlara çattık. Atları durmuş, inip bizimle cenge baş-

ladılar. Bir gulamım yaralandı, bir atım şehit oldu.Onlardan dört kişi

katledildi. Altısını yakaladık. Geride kalanları dağlara kaçtı. Arkamızdan

kırk atlı bazirgânlar bize imdada geldi. Hemen tüccarın biri, yakaladı-

ğımız haramilerden birinin boynuna öyle bir kılıç vurdu ki, hemen başı

yere yuvarlandı. (Benim kardeşimi bu kâfir öldürmüştü. Hamdolsun in-

tikamımı aldım) dedi. Bundan sonra hemen kaçan haramilerin peşine

düştüler. Ve dağlarda cenge tutuştular. Bezirgânlardan üçü daha şehit

oldu. Bizden iki yiğit yaralandı. 12 haramiyi yakalayıp bağladık. Tekrar

Alman dağı boğazına geldik. Haramilerle ilk defa cenk ettikleri yere

geldik. Bezirgânların bütün yükleri perişan olmuş yerde harami leşleri,

şehitler.. Dağlara gidenlerden yedisi daha yakalanmış, buraya getirdiler.

Tüccarların kimi memnundu, kimi de kardeşi veya akrabası öldüğü için

müteessirdi. Bunların teselli ettik. 16 şehitleri bir yere gömüp ruhlarına

fâtiha okuduk. Yakaladığımız yirmi sekiz haramileri siyaset meydanına

götürüp sorduk:

Vallahi zulümden köylerimizde oturmağa kudretimiz


kalmadı. Yüreğimizin yangınından, varalım Kırmam Almanda


doyum olalım diye gelüp, cenk edip işte kendimiz böyle doyum
İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.