FANDOMEÇS/13/111 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/113


larından malzeme ve deniz gibi asker tolanıp… sultan aslında şeh-

rin etrafına sağlam bir duvar ve bir kale yapılır. Bala kalesi dağına

iman dağı derler. İmanın Baba sultan bu dağda yatar. Burası bir me-

sire yeridir. Bu mesirenin yıldız tarafındaki yüksek dağa Ceviz Dağı

derler. Tepesinde yaz ve kış eksik değildir. Temmuz ayında şehrin

bütün binalarına, çeşmelerine han,cami ve hamamlarına gelen sular

bu ceviz dağından gelir. Bu dağın eteğindeki kalenin etrafı 4800

adımdır. Beşgen şeklindedir. Yedi kapısı vardır.

AŞAĞI BÜYÜK ŞEHRİN İMARETLERİNİ


BEYAN EDER:


6770 büyük saraylarda süslü güzel Sultanın Aydın Güzelhisardır.

22 mahalle, 47 mihrabdır. Çarşı içinde Ramazan Efendi caminin med-

resesi, sebilhanesi vardır. Kubbesi kurşunludur. Geniş avlusu limon ve

turunç ğaçlarıyla süslüdür. Ulu camide kiremit örtülü olup avlusunda

bir abdest havuzu ve etrafında medreseler vardır. Uveys Paşa

caminin etrafında medreseler olup avlusunda havuzu vardır. Kıble

kapısı üzerinde (Mehmet oğlu üveyş paşa hicretten sonra bin

yetmiş altı senesinde yaptı.) yazılıdır. Yeni cami Hüseyin Efendinindir.

kubbesi kurşunludur. Caminin içindeki müezzin mahfili dil ile tarif olu-

namaz. Camiin sol tarafına bir vaaz kürsüsü varki benzeri meğer

kürsiiazam ola… dikkatle bakılınca insanın gözleri kamaşır. Avlu-

sunun etrafı turunç ağaçlarıyla süslü olup bir de havuzu vardır. Ana-

dolu eyaletinde bu camiin benzeri yoktur. Camiin taşra yan sofaları

altı mermer sütun üzerindedir. Bunlardan başkası meslerdir. Fakat men-

teşe kapısından dışarı ahmedi kürd ve göllüce varoşta üç cami vardır. Üçü

de kiremitlidir. Velhasıl tamamı ellialtı mihtaptır. Ama kale içinde kırk yedi mih-

rapdır. Medreseler şunlardır: yarbaşı medresesi, tekye, göl-

lice mahallesinde iki medrese, ali han baba sultan medreseleridir. Çarşı

içindeki yene hamamın benzeri magnisede valide hamamı veya merzi-

fonda bir ded hamamı ola… Dıvarlarından asla bil katre bile su damla-

maz. Dıvarlarını koklasan aselbend ve laden kokar. Kubbesi sekiz kemer üzerine oturtulmuştur. Muslukları altın yaldızlı olup sıcak ve soğuk

sular akar. Kubbenin ortasından çeşitliğ avizeler sarkar. Sofanın tam

ortasında bir şadırvan var ki fışkiyelerinde sular fışkırır. Tabanındaki

taşları okadar mücelladırki nalın ile yürürken dikkatli olup cümbüşsüz

hareket etmek gerekir. Bundan başka ulu cami yakınında orta hamam,

ramazan efendi cami yakınında Hamza Beşe hamamları vardır. Dokuz


İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.