FANDOMEÇS/13/117 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/119


Makam-ı Dilküşay-ı cay-ı Tahsin


Bebin güyed ber ali-i hayrat


Binay-ı hace-i Mirest nedade


Beyti ger ser-i tarih-i ebyat(sene)
Bu tire şehrinin cami, mescid, mahalle, çarşı, Pazar ve diğer ima-

retleri Manisa şehrinden çoktur ve büyüktür. Ama Manisa şehrinde

eski padişahların iki minareli camileri ve imaretleri çoktur. Ve gayet

mamur büyük şehirdir. Bu Tire şehri, Selçukluların ve Sarhan oğulla-

rının eski tahtlarıdır. Drphanesinde akçe kesilmiş olup (Sultan Ahmed

Bin Mehmed Han azze nasruhu duribe Tire) diye para basılırdı. Tire’de

otuz medrese vardır. Başlıca medreseleri, Hacı efendi, Muslihiddin efen-

di, Derviş Çelebi, Karakadı, Molla Arap, Mehmed Ağa, Ferişte oğlu,

yani Melek oğlu hazretleri medreseleridir. Melek oğlu, Menar’a Meşa-

rıka, Mecmuatil bahreyne ve nice müteber kitaplara şerh yazmış, yedi

yüz telifleri vardır. Lügat ilminde Ferişteh oğlu kitap onun telifidir.

Yıldırım Beyazıd bilginlerindendir. Aydın Beyoğlunun hocası idi. Hakir

çocukluğumda Ferişteh lügatini okuyup, ekmek yemeği, adem öpmeği

onun kitabından öğrendik. Onun için hayır dua ederiz. Bunlardan başka

Kanzar, Ali Can, Şeyh Halil medreseleri meşhurdur. Yeşil imaret ca-

miinde bir aşevi imareti vardır. On üç hamam vardır. Tahtakale hama-

mı, Yenice Köyü, Hasan Çavuş, Lütfi Paşa, Eski Bey, Nazır, Hekim,

Suretli, Karakadı, Bademiye, Mehmed Ağa hamamları meşhurdur. Fa-

kat bilhassa ariflerin toplandığı Piri hamamı ve yalınayak hamamı en

meşhurlarıdır. Bunların büyük havuzları vardır. Bütün dilberler bu ha-

mamlarda aşıklar ile bila vasıta ve bila futa……… sonra bu havuz-

larda yıkanırlar. 27 han vardır. Meşhurları, Lütfi Paşa, kurşunlu, Frenk,

Esir, destimal, Abdüsselam, Kuti yani Kütahya, Çöplüce, Paspan, Mar-

dinli, Çarakadı hanlarıdır. Sultan Selim hanının bir darülkurrası vardır.

Haftada iki gün bütün hafızlar toplanıp hıfz ilmi ve kesir ilmi, seb’a ve

aşere, takrib Kur’anları okurlar. Şeyh Şatibi ve imam Cezri kitapları

okunur. Şeyh Verşi, imam Bezi, Kaluni, Ebu Ömer, Susi ve Nafi ka-

villeri üzere, Kur’anı Kerim okurlar. Bu darülkuranın kapısı üzerindeki

tarihi budur:

Görüp bu makamı felek zineti

Kemali şeref birle fevkalulaİç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.