FANDOMEÇS/13/133 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/135

Dede Menteşe hanı), bir ıssız yerde küçük bir handır. Yine çamlı ormanın içinde iki saat gidip (Yumurta hanını) geçtik. Yumurta nehri buhan dibinden akar. Buradan da üç saat güneye gittik. Yemiş hanı , küçük bir handır.


İBRET ALINACAK AĞAÇLAR:


Bu hanın dört tarafında gökyüzüne uzanmış gayet büyük ve acayip çam ağaçları vardır. Bunlardan Çardaklı çamın gölgesinde bin atlı barınır. Âdem çamının gûya insan gibi elleri, kolları, ayakları, başı olup, beli ince, gövdesi kalındır. Kuruçamın yeşil yaprakları yok ama, taze dalları diğerlerinden fazladır. Dibinden yüzlerce kantar kantran kaynar. Semiz çam… Çam ağacı uzun boylu olurken, bu semiz çam gayet alçaktır. Gövdesini on adam ancak kavrar. Gölgesinde on bin koyun gölgelenir. Kemerli çam, yolun iki tarafında hâsıl olup birbirleriyle birleşmişler. Ve zamanla yekpare olmuşlardır. Kırkkardeş çamı, hurma ve çam tek tek ağaçlar olarak yetişir. Burada bir kökten kırk adet çam hâsıl olmuştur. Gölgesinde kırk adet şehit yattığı için bu ad verilmişitir. Çatallı çam da çınar gibi dallı budaklıdır. Kanlı çam, yaz ve kış kanı akar. Edhemî tarikatından Selim dedeyi bu çam dibinde haramiler yaralamışlar. Ölüm sırasında (Ey çam, benim kanım yere senin sayende düştü. Yine sen de kan akıtıp şehadet eyler) diye duâ eder. O zamandan beri çamdan kan akmaktadır. Buradan da güneye üç saat Muğla şehri ensesine gittik. YILANCIK BELİ: Dağılık, taşlık, korkunç tehlikeli yolun iki tarafında mamur köyler vardır. Ama hepsi hâkimlerine âsi ve daği adamlardır. Bu köylerin silâhlı delikanlıları çamlı yollara gelip yolkesicilik ederler. Bu Yılancıkbeli öyle yüksek dağdır ki yaz ve kış tepesinden kar eksik olmaz. Açık havada İstanköy, Rodos, Hekere, İncirli adaları görünür. Bu yüksek dağda aşağı üç saatte dağın eteğine indik.DÜMRÜK KÖYÜ: 350 kârgir, bağlı bahçeli, sulu, kiremitli evleri olan bir Müslüman köyüdür. Bir eski câmii olup avlusunda……. Hazretleri yatar. Ulu sultandır. Bu köyün bir hanı, bir hamamı, on dükkânı, iki mektebi ve bostanları vardır. Havası çok güzeldir. Beyaz kirazı meşhurdur. Kuzeyinde derin yarlar vardır ki içinde adam kaybolur. Güneyinde Muğla`nın kara bağları vardır vesselâm.

MUĞLA KALESİ: ….. târihinde Rumlar elinden Menteşe oğlu Dâ-İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.