FANDOMEÇS/13/151 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/153kapısına kadar üç yüz adımdır. Ahmet paşa tabyasına kadar 200, Sormalı tabyaya kadar 200 dür, İbrahim paşa tabyasma ve oradan Kızılkapıya kadar 400 adımdır ve bu kısımda dört kule ve ardı önü yüz adım enli ve ellişer arşın derin hendeklerdir ve burada 300 lâğım delik­leri vardır. Buradan karanlık kapıya kadar yine 200 adımdırlar ve Ka­ranlık kapının iç yüzü dört kat kapıdır. Yalnız hendeği derin ama çok ensizdir. Onun için Süleyman Han toprağı buradan sürmüştür. Buradan topçular sancağı kulesine kadar 400 adımdır ve 150 adım enliliğinde hendektir.


Buradan Alçak tabyaya kadar 200 adımdır. Buradan deniz kenarına 200 adımlık bir duvar vardır. Denize kadar buraları kefere mezarlığıdır. Bu hesaba göre hendek kenarmca Rodos kalesi 3005 adım ve 23. kule, 10 tabya, 20 burç, 70 dirsek. Üç bin mazgal, 7 adet küçük hisar kale du- vandır. Buradan yine dönüp karanlık kapıdan girip kefere mahallesi içinden kalenin deniz tarafına çıkıp, denizden geçemeylp içeriye duvar üstünden kemerli kuleye kadar 200 adımdır. Deniz kenan olduğundan kule ve tabyalar yoktur. Fakat dört tarafını koruyan dirsekler vardır. Kemerli kuleden İçeride Kalyon limanının etrafı kale duvandır. Arap kulesine kadar altı ytlz adımdır ve yalın kat duvardır. Tamamı 20 ku­ledir. Kemerli kulenin önünde hendek aşırı kuzeye doğru limanın deniz tarafını kapamak için muazzam bir duvar yapılmıştır. Uzunluğu 550 adımdır. Üzerinde on adet yeldeğirmenl vardır. Ve duvann burun kıs­mında Galata kulesi gibi bir kule vardır. Buradan Arap kulesine kadar geceleri zincir çekerler. Her değirmen de bir sağlam kuledir. Bu limana Poyraz limanı derler. Bütün gemiler burada demir atarlar. Liman ağzı Poyraza açık olduğundan sel salıntısı olur ama demir kuvveti ile âlâ yataktır. Liman, ancak Uç yüz gemi alır. Kemerli kule altında dört


köşe bir tabya vardır. Liman içini korur ve limanın etrafı iki bin adım­dır. Velhasıl bu limanın Arap kulesinden dışarı hendek kenarına kadar Rodos kulesinin etrafı 7085 adımdır. Dokuz büyük tabya, 55 kule, yedi bin bedendir. Alçak tabya önünden kemerli kule burnuna kadar istiridye limanı derler. Sekiz rüzgârdan emindir, tabiî limandır. Çeşitli balıkları vardır. İstiridye, midye, kerevit, teke, pahurya, yengeç, İstakoz gibi deniz mahlûkları çoktur.


ARAP KULESİNİN VASIFLARI: Bu kule dört köşedir. 80 arşın yüksekllğindedir. Tepesinde ağzı açık kadeh gibi dört kule vardır. Her kadehin ağzına kırit elli adam sığar. Bunların ortasında on arşın yüksek bir
İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.