FANDOMEÇS/13/166 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/168

lip geçene nimetleri boldur. Fukara meydanı önünde söğüt, çınar, kavak ağaçları ile süslü çimenlik, fukara yeridir. Orada bir namazgâh köşkü vardır. Bir de kaynak vardır ki hasta içse sıhhat bulur. Derler ki, Musâ baba bu tekkeyi yapalı ocağında ateş sönmemiştir. Binden fazla koyunu, bin camusu, on katar katırı, binden fazla sığırı 700 kısrağı, yedi değirmeni, bağ ve bahçesi vardır. Anadolu halkı bu sultana inanırlar. Bir çok kerametleri görülmüştür. Bunlardan biri şudur: Tekkenin önü çamurlu olduğundan fukaraları (Canım sultan,tekkenin önü çamurdur. Gelenler zahmet çekiyor. Himmetinizle bir kaldırım etseniz) derler. (Mola güllerim ..)


deyip o gece meşaleleri yakıp def ve kudümler, tabıllar çalıp, havale dağa tevhid ile varıp (Selâmün aleyküm ey Allahın dağı)


diyerek iki rekât namazı kılar ve (Ey dağ, senden ricam budur ki bir misafirhane yaptım. Gönüller kâbesi yapmak için, peygamberimiz aşkına on iki bin taş isterim. Her biri katır gövdesi gibi ola ..Gelip selâm duralar) deyip gülbank çeker. Apdallar (Allah ..)derler derhal bir gök gürültüsü şimşek kopar. Bir müthiş rüzgâr eser. Musâ baba bütün dervişleri elele verir. Sabahleyin bakarlar ki tekkenin önü üç bin adım bir kaldırım oluştur. Böyle nice kerametleri vardır. Himmetleri hazır ola.. Buradan kıbleye altı saat taşlıklar arasında gittik.


SEVÜNDÜK DEDE KÖYÜ: Apdal Musâ haliflerinden bir sultan gömülüdür. Buradan yine kıbleye yedi saat verimli köylerden gittik.


FİNİKE KALESİ: Cineviz elinde Teke beyoğlu Ahmed bey fethetmiştir. Orhan Gazi düğününe bin tekke keçi ile bu Finike kalesi anahtarlarını hediye ettiğinden (Teke bağı olsun) buyurmuşlar.Finike kalesi Teke eyâletinde paşa hassıdır. Subaşısı vardır, 150 akçe kazadır.Serdârı,dizdârı,yetmiş kale neferleri ve gümrük emaneti vardır. Kedhedâ,Nakib ve Şeyhülislâmları Elması şehrindedir. İçinde bir câmii,dizdarı,evleri ve ambarları vardır. Deniz içinde bir mendirek kulesi vardır. Kale dibinde bir varoşu var,300 evdir. Şehrin dört tarafı limon ve turunç bahçeleriyle doludur.


Buradan doğuya altı saat gittik.


AZRESAN KALESİ: Teke toprağına Eğirdir nahiyesindedir. kalesi beşken şeklindedir. Çok yağmur yağdığından dilediğim gibi temaşa edemedim. Buranın da limonu ve turuncu çoktur. Bağ ve bahçesine nihayet yoktur. Bu kalenin doğusunda Adayla körfezine yakın yüksek kayalıklar vardır. Alisiler derler, orada gece ve gündüz alev alev ateşler


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.