FANDOMEÇS/13/180 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/182Üç medrese, altı çocuk mektebi, 3 han, bir mevlivihane, iki hamam vardır. Karamanoğlu hamamının on yedi çeşmesinin, bağı bahçesi vardır. Ermenek bezi, narı, beyaz ekmeği ve kalesi meşhurdur. Elli dükkânı olup, halkı Ermenak Türkmenleridir. Âyânı Süleyman bey ve Karındaş Ahmad Ağadır. ERMENAK ZİYARETGÂHI: Kara Mü'min sultan kırklar makamı, arpaş dediler. Şehrin doğu tarafında Keban kayası denilen korkunç, uçurum, daracık bir yol vardır. Oradan bin güçlükle geçip dört saat gittik. AYKADIN NEHRİ:Aladağdan gelip Silifke yakınında denize dökülür. Mağaraya bir kemer kapı yapıp han etmişler. Burayı geçip Kamışsözü denilen Türkmen yaylalarından sonuna amansız Telli beli geçip dokuz saat gittik. Bundan ötesi Karaman eyâletidir ve bir büyük boğazdır. Onu aşıp beş saatte Bıçakçı Yaylasında Bıçakçı hanı denilen amansız bir küçük han vardır. Üç gözlü Bıçakçı köprüsünün altından geçer. Sola giden yol Ogan kazasını, oradan Kefiryat kazasına gider. Üçü kefere idi. Can başınıza sıçradı. Hamdolsun selâmetle geçtik. Sonra Sakız kapanı denilen Ardıçlı boğazından, sonra Demlişin denilen Çamlı belden sekiz saatte aştık. Yine bitki ve otlar ve sularla dolu Cimrebelini geçip Güçük Çimen adlı Türkmen obaları içine girdik. Burada çadırımızı kurup bir gece misafir olduk ve taze can bulduk. Sonra Kafiryat doğuya sekiz saat geldik. ELBEİS ÇAKILI: denilen rengarenk taşları olan bir tepeye geldik. Ora halkının inanışına göre bu renkli taşları şeytanlar yığmıştır. Burdab bir saat gidip Yalvar cevizli denilen ceviz ağaçları dereden geçip ikinci saatte Karapınar menziline geldik. Karaman sancağında kâfiryat kazasında burada paşa oğlu zeâmetidir. Kırk elli evli müslüman köyüdür. Oradan yıldız tarafına 3 saat gittik. Bir kara dağın eteğinde Akçe Mahmud denilen yüz evli müslüman köyünü geçip üç gittik İLİSIRA KALESİ'ne geldik. Karaman eyaletindendir. dizdarı ve on


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.