FANDOM
EÇS/13/181 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/183

Sekiz neferleri vardır.Zeamettir.Kalesi,dört adam boyu bir kerpiç kaledir. Ve Kafiryat sahrasının tam ortasında dört köşe bir kaledir.Etrafı bin adım-dır.İki kapısı vardır kale içi dört mahalle altı mihrap,üçyüz evi vardır.Camii-nin kıble kapısı üzerinde: <<Ve innel mesacide lillahi fela ted'ü mallahu aheden>>yazılıdır.942 de yapılmıştır.camle bitişik çocuk mektebinin üzerinde<< Allahu müfettihül ebvab.Sene erbain ve siite mie>> Köse oğlunun bir hamamı var.11 dükkan vardır.bütün halkı küherçile çıkarırlar.Binden fazla bağ vardır.kara arpası,kırmızı mumu,bupdayı meşhurdur.buradan düz sahra ve verimli tarlalar içinde bir saat gittik.

GAFRIBAT DER KALE-İ KAFIRABAD:Karaman eyaletinde has hülmayundanayrılma nişancı paşa hasıdır. 150 akçe şerif kazadır. 18 köyü vardır. kalesi kafiryat sahrasında Hacı baba Sultan dağından bir top attımı uzakta, dörtgen şeklinde etrafı1500 adım, hendeksiz bir kaledir duvarı beyaz bir taş ile yapılmıştır ki hiç bir diyar-da benzeri yoktur.Bütün taşları kerpiç gibi yassı kesilmiştir.Beş arşın kalın,15 arşınyüksekliktedir.Batıya 8 kapısı vardır.Evleri de öyle taş duvarlıdır. ... mihraptır.Sekizimescittir.Altı sütun üzere dokuz kemerdir.Sanatlı camiidir. ... üzerine küfi yazı ile (La İlahe İllallah Muhammeden Resullullah) yazılmıştır.Yeni cami,Mustafa-zadehayratıdır.Mescitleri,Karamanoğlu Hadımı Mercan Ağa mescidi,Hacı İlyas ve PirAhmed Çavuş mescitleridir.Hoca Hüseyin-zade'nin bir hamamı vardır.Üç medrese,altı mektep,40 dükkan,iki han olup evlerinde bahçe yoktur.Yalnız mezarlığı çoktur.Güneyde Hacı Baba dağı tamamen bağdır.Sahrası ekin ocağıdır.Halkı hep çiftçidir.Kafiryat halkı olduklarından avretleri <<ve yelakulül kafirü ya leyteni küntü turaba>> ayetini okuyup << ya hadiyel musallin>> esnasına mahzar olmuşlardır.Müslümanları severler.Şehre kafir ve cifut komazlar.Has ve beyaz ekmeği meşhurdur.


KAFIRABAD ZİYARETGAHI: Bu şehir çirkin adı ile anılır. sultanulemanın mübareksözleri böyle olmuştur. fakat ulu kimseler vardır. ulu camiinin sol tarafında karakaş efendi, Hacı ömer efendiMamadi sultan Zade Yakup efendiler ulu sultanlardır. buradan seydişehir san-
İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.