FANDOMEÇS/13/191 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/193

gör göste) yaşadığı eserlerinden bellidir.Yine Bulgar yaylası eteğinde (Mihrivefa) dedikleri bir mağarada gömülüdürler.Yer yer mağaranın delikleri olup bakıldığında mermer sandukalar görünür.Bu Tarsusta daha nice ziyaretler yaptık ama meşhurları bunlardır.Hayatta olan iyi hal sahibi kimselerden Nur camii imamı eskici dede ,Aktar Ali dede vardır.

TARSUS NEHRİ: Bulgar yaylasından çıkıp burada Akdenize dökükür. Beş gözlü köprüsü takyenos yapısıdır. Buradan 6 saat gittik.


RAMAZANİYE KALESİ, YANİ ADANA: Abbasilerden Mehmed bin reşit yaptı. Seyhan sahilindedir. tarihinde sultan Beyazid fethidir. Kalesi Ceyhan nehri üzerinde dörtgen şeklinde, etrafı dörtyüz adım bir küçük kaledir. Yedi kuledir. Üç tarafı hendektir. İki kapısı vardır. Kale içinde 37 ev, bir küçük cami, dizdar yirmi nefer vardır. bazen arpalık olarak vezirlere verilir.Padişah tarafından hassı 1.095.00 akçedir. seferde cebelileri ile 1200 asker olur. 33 zeamet,1059 tımar erbabı vardır. eyaletinde gezdiğimiz sancaklar şunlardır: Adana,Tarsus,Silifke,Alaiye...Bütün bunlar Adana paşası ile birlikte sefere eştiklerinde ....... Perendi kazasında ayaş kalesi ve hacılı kazasında ........ kalesi içine girmedim. Daha hesapsız kaleler verdır. ... Şerif mevleviyettir. Sene de adalet üzere 15 bin kuruş ... ve... kadır kiyazılıdır:Evvela Adana, Nureler , Nur ,Perendi, Misis,Kurt kulağı,Kınık,Sarı çam, Kara kışla, tabii Adana, Dindarlı,Hacılı, Kara İsalı, yani hakıt... adana eyaletinde seyahat ettiğimiz kazalar bunlardır. Kalesinin batısında ve kuzeyinde büyük varoşu vardır. Her sokak başında kale kapıpsı gibi kapılar vardır.Varoşun etrafı 8700 adımdır.Bahçelere çıkacak yollarında büyük hendekler kesmişlerdir. ... Mahalle, 8700 evler, konaklar vardır. Evlerinin duvarları kerpiçtir. yetmiş mihraptır. Bilhassa .çarşı içinde eski camii kapısı üzerinde ki tarih budur:( Fi zamani Sultan Süleyman Şah bin Selim Han azze nasruhu inşae Fi Hazihil Medrese ve tamiri hazihi camiişşerif elemir ayan piri bin Halil bin Ramazan fi sene 965>>>Bu cami evvelce kilise imiş. Ramazan oğlu camii, dört yüksek sütun üzerine , yüksek kubbe yapılmılmıştır. kubbesinin üzerindeki aleminin parlaklığından adamın gözleri nkamaşır. Camiin içi dışı çinidir.Mihrap ve minberini tarif etmek güçtür. Camiin içinde pek çok kıymetli avize ve kandiller vardır. Müezzin mhfeli ince sular üzerine oturmuş bir köşktür. Avlusu küçük kıymeyli
İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.