FANDOMEÇS/13/193 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/195Yaylada herkezin mülkü, bağ ve bahçesi vardır. Ancak Adana'da paşa,mola,garipler. Tüccarlar kalır. Limonu, zeytini,inciri,narı,şeker,kamışı ve pamuğu çoktur. Halkı çoğunlukla bele ? dir, yani Oğuz taifesidir. Hazreti peygamber (Ekseri cennet ehli beledir) buyurmuşlardır. hepsi külak üzerine destar ve taylasan sarkıtırlar. Çuha ferace ve elvan boğasıu kaftan,kadınları,ayaklarına sarı çizme giyerler ve sivri takke üzerine beyaz çarşaf bürünürler. Çok terbiyeli kimselerdi.Arapça konuşurlar. Şehirde arap, tat, fellah, urum, ermeni, yahudi vardır. has beyaz ekmeği meşhurdur. Bolluk bir yerdir. Dördüncü iklimi ortasındadır. Boylamı 14 yarımdır. Ortalama enlemi 312 derce, 220 dakikadır.


ADAN ZİYARETGAHLARI: Tarsus kapısı dışında kurban baba tekkesi vardır. köprünün doğrusunda Cafer baba tekkesi, hintlilerin tekkesidir. şehirde de molla-zade efendi.. Bunları ziyaretten sonra vali küçük -hüseyin paşadan 50 şerifi ve bir bayrak adam alıp altı saatte:


MİSİS KALESİ: Takyenos yapısıdır. Sonradan abbasilerden ebu caffer mansur yapıp, frenkler harap etti. Köprülü-mehmed sonra paşa efkafidir. 150 akçe kazadır. 1500 kuruş nasıl olur. Eskiden büyük şehirimiş. Halen 3000'den fazla çuha tezgahı ve nice bina harabeleri yatar. yüzyıl böyle kalıp, ancak köprü başında bir küçük han vardı. dördüncü sultan köprülü-mehmed paşaya emir verdi.Köprü başında büyük bir han bir de cami yaptırmıştır. Mutfağının gelip geçene nimeti boldur. bir hamamı,üçyüz kulu, dizdarı vardır. tüccar veya hacıları, yanlarına silahlı kimseler verip diledikleri yere kadar götürürler. bu hanın dışında yeni yapılmış varoşta 300 ev, yirmi kargir dükkan vardır. Harp olan köprü sonradan tamir olunup, sol tarafından tarihi budur:


Harab kalmıştı çün Halila söyle tarihin Cihan cisrin bile sultan mehemmed eyledi tamir (1072)


Han kapısı üzerindeki tarih budur:


Cenab-ı hazreti sultan mehemmed gazi-i mansur reh-i beytülharam üzre yapub bir hane-i emne sual idince tarihin ucüp nutk eyledi nutki Didi sultan mehemmed han yabdı cay ola emne (1072)


ve han içinde paşaların misafir olduğu köşkün kapısı üzerinde
İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.