FANDOMEÇS/13/195 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/197çanak gibi kaledir. İçinde Türkmenler kalır imiş. Onu uzaktan seyredip, Misisten buraya dokuz saatte gelip:


MÜZEYYİN İSNEYN KASABASI: Adana eyaletinde paşa hassı ve voyvodalıktır. 150 akçe kazadır. 48 köydür. Bir büyük sahranın ortasında yeni bir kasabadır. Haftada bir gün büyük pazar olur. Pazar yerinde binden fazla dükkan, birkaç han, sahipleri yerli 200 dükkan, cami, beş adet tüccar hanı, bir hamamı var. Etrafındaki bağların üzümü Adana, Tarsus kurdağı ve payasa gider. Kasım gününden iki ay sonra kar altından bir çeşit üzümü çıkar. burada bir gece kaldık. On pi,yade 20 atlı alıp yine doğuya gittik.


KARAÇAY NEHRİ: Arslanlıbel tarafından gelip, kınık kalesi yakınında Ceyhun nehrine karışır. Buraya yayılan Türkmen kabilesi akçe koyunlu, Avşarlı Keçeliuşağı yurtlarıdır. On bin bahadır Türkmen o9lur. Bu taraf vilayetlerin hepsini Türkmen istila etmiştir. Keçelioğullarla nyemek yiyip:


MERCAN NEHRİ: Bu da Ceyhun'a karışır. Bunlarıda atlarla geçip obaları içine konup göçerek dört saat gittik.


AKCİHAN NEHRİ: Bu nehir de Ceyhun'a karışır. atlarla geçtik. Arslanlıbeline iki saatte çıktık sık meyvalık yerdir ama ama her köşesinde pusuluk yerler var ki, Amansız Türkmen Eşkiyası vatanıdır. Arkadaşlar ( Vallahi dermansız kaldık, şu görünen kaleya gidip yemek yiyelim ) dediler. Hakirde onlara uydum.


SARVANLI KALESİ: Dağ tepesinde yuvarlak bir kaledir. altı ay boş kalır, Altı ay Sarvanlı Türkmenleri otururlar. Meşhur Celali kara yazıcı vaktiyle kıymetli eşyalarını burada muhafaza etmişti. Burada yemek yerken yüz yaşında bir Türkmen bana dediki (Bire avan, bu ıssız dağlarda sana yoldaş olan asılacaklar ile ne yurtup, yüpürüp gezersin!) diye bir çok azarladı. Sonra kendi adamlarımdan on suvari koşup doğuya gittik. Burada kınıklı kazası ve Adana eyaleti hududu son buldu. Maraş eyaletine ayak bastık. O bel başında yüz kadar Türkmen şehbazı hakire irtibat edip yer gösterirler. Hemen bir kuzu kebap ettiler(:Maraş paşasına gideriz) dedik (Hoş Geldiniz) diye bizimle gelen muhaızları geri gönderdiler. Bu sırada aşşağı yoldan iki atlı seyirderek gelip (büyük Ayıntap karvanı geliyor) diye müjde ettiler. Memen konduğumuz bacdar yiğitlerin durumu değişti ve bizim durmatıp gitmemizi

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.