FANDOM



EÇS/13/208 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/210



Yetmiş han olup 47 si … kurşun örtülü büyük handır. 7 adet kervansaray vardır. Şehir içinde çeşmelere kastel derler. 3 konak yerden Murat ile Fırat nehrinden gelip Ayıntab yakınından geçip Sarıganemin Kırkpınarına karışıp Halep’e doğru gelir. Su yolları bir ara kapanmış olup Süleyman Han Acem seferlerinden dönüşte Halep’te kışladığı vakit Fırat’tan itibren su yollarının temizletip Halep’i suya garketmiştir. Kasteller yaptırmış, bilhassa Babı Ferec dışında kubbeli bir namazgah vehavuz yaptırmıştır. Halep şehrinde 7 bin su kuyusuda vardır.

Şehrin dışında 7 bin dağ ve bostan olup, bilhassa hünkar bahçesi güya İrem bağıdır. Bu bağ ile Halep arasında akan nehre sancur nehri derler. Ayıntabta Battal Öyük denilen yerden çıkar. Yalnız kullanılmamış sudur, içilmez. Halep’in her tarafında çarşılar vardır. Ama Sultani çarşısında 5700 dükkan, iki bedestan ve can otundan başka canlar canı burada vardır. Bir çok han ve dükkanların üzeri kurşun örtülüdür. Sokaklar daima sulanıp çarşı serin olur. Bütün sokaklar frengi kaldırımdır. Çöpçüler durmadan sokakları temizleyip çöplerini hamamlara atarlar. 105 kahve vardır. Bilhassa Arslan dede kahvesi 2000 adım alır. Bu kahvede hanende, sazende, rekkas ve hikâyeciler vardır. Bir kere rekkas elinden bir kahve içen, ebedi hayat bulunur. Havuz, şadırvan, ve sebiller ile süslü köşk ve saraylar vardır. Paşa sarayının yüzden fazla odaları, divanhaneleri vardır. Canpolat oğlu sarayı, defterdar sarayı, muhassıllar sarayı, Salkım sarayı, Kevakibi-zade sarayı en meşhurlarıdır. Be şehirde 176 tekke olup en mükellefleri, Babı Ferec dışında Mevlana Celaleddin Rumi makamıdır. Buranın etrafında bir çok fukara hücreleri vardır. Simahanesinde sima faslı başlayınca Uşşak makamından çıkıp devri ruman usulünde ayini şems ve veledi ederler. Havuzdaki balıklarda ayin kaparlar. Bu teknenin şeyhi sultan dördüncü Murad Şatır …… Efendidir.

Halep’in kuzeyinde bir tepe Şeyh Bekri namazgâhı vardır. Bunu yaptıran Öküz-Mehmed ğaşadır. Öküz-Mehmed paşa Mısır valisi iken Mısır kulunu kırdığı için (Kulkıran – Mehmed paşa) derler. Burada tine bir büyük meydan vardır, kapısı üzerinde (Fedhulüha bi selamin âminin) yazılıdır. Bahçesinde pek çok ağaç, bir havuz vardır. Mutfağına gelip geçene nimeti boldur. Tarihi budur:





İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.